Toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland

Projectgegevens:

Periode: 2018-2020

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Betrokken adviseurs: 

 • Bart van Genugten
 • Lucy Talens
 • Joost de Jong
 • Ronald Kleibeuker
 • Dirk Sjoerdsma

 

Over het project

Dit project betreft het toekomstbestendig maken van de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland. TAUW heeft hiervoor fase 1 (nota van denkrichtingen en voorkeursvariant voor een toekomstbestendige N201) en fase 2 (het uitvoeren van de voorkeursvariant naar een uitvoeringsplan) uitgevoerd.

 De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn:

 • Analyseren en optimaliseren van verkeersonderzoeken op leefbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid
 • Onderzoek naar Geluid, Luchtkwaliteit en Natuur
 • Verkennen van de landschappelijke inpassing van oplossingsrichtingen
 • Het participatieproces met de omgeving
 • MKBA-analyse
 • Kansen voor duurzaamheid in kaart brengen
 • Het ontwerp uitwerken naar een uitvoeringsplanSamenwerking tijdens het project

In dit project werd gewerkt met een gecombineerd projectteam van TAUW en Goudappel. De technisch manager verkeer en de contractmanager zijn geleverd door Goudappel, de overige rollen zijn door TAUW ingevuld. Daarnaast hebben we met Decisio samengewerkt voor het uitvoeren van de MKBA. Er werd gewerkt tijdens wekelijkse samenwerkdagen met de provincie, waarbij de projectteams met elkaar samen werkten.


Resultaat van het project

Er is getrechterd van 4 denkrichtingen naar 1 denkrichting waarbij de focus is gelegd op het oplossen van knelpunten in plaats van uitbreiden van de weg, wat een aanzuigende werking van verkeer zou hebben. Bij het oplossen van de knelpunten lag de focust op het oplossen in nauwe afstemming met de omgeving.
De uitkomst hiervan is een adviesrapport met per geïdentificeerd knelpunt een oplossing, inclusief een fietsoplossing. Om te voorkomen dat de weg door het opnieuw inrichten een aanzuigende werking van meer verkeer zou hebben, is er voor het oplossen van de knelpunten gekeken naar totale mobiliteitsoplossingen inclusief leefbaarheid, in plaats van puur naar oplossingen vanuit autoverkeer.

Adaptiviteit heeft in dit project een duidelijke rol gespeeld, sommige knelpuntoplossingen zijn verder in de tijd geplaatst en worden over ongeveer 15 jaar aangepakt, als de noodzaak er dan nog is.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.