Transformatie Hart van Zuid in Rotterdam

Hart van Zuid is de gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en Zuidplein. Het gebied maakt een ware transformatie door en is één van de grootstedelijke projecten van de gemeente Rotterdam. Vanaf 2016 ondergaat het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een totale metamorfose.

Onderdeel van het plan is onder meer een nieuw Kunstenpand met theater en bibliotheek, een 50-meterzwembad in het voormalig deelgemeentekantoor, een ingrijpende herinrichting van het bus- en metrostation en renovatie en uitbreiding van het Ahoy complex met een internationaal congrescentrum, muziekhal, bioscoop en hotel. Daarnaast krijgt het gebied betere bus- en metroverbindingen en wordt de Gooilandsingel omgevormd tot een autoluwe verbindende schakel voor heel Hart van Zuid.

Op het plan en de besluitvorming erover is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor het bestemmingsplan en de structuurvisie heeft Tauw een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een milieueffectrapport (MER) opgesteld, bedoeld om de keuzes in de besluitvorming van een goede milieuafweging te voorzien. Het MER is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar (Ballast Nedam), gemeente Rotterdam en de verschillende uitvoerende diensten. De omgeving heeft actief meegedacht over de te onderzoeken alternatieven en varianten.

Uit het MER blijkt dat per saldo de ruimtelijke kwaliteit in het gebied sterk verbetert en de plannen op verschillende manieren bijdragen aan de gestelde doelstellingen op het vlak van duurzaamheid. In het MER is ook beschreven welke maatregelen getroffen (kunnen) worden om de negatieve effecten (samenhangend met de toevoeging van functies) te verminderen. Bijvoorbeeld de inzet van stille en schone bussen, of een geluidswering langs de metrobaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.