Deze werkzaamheden hebben als gevolg dat zwaar transport noodzakelijk is, onder andere door het Drentse brinkdorp Peize. Het transport vindt daar plaats op korte afstand van een woning. Tauw heeft in opdracht van TenneT trillingsmetingen uitgevoerd om de kans op schade tijdens de bouwwerkzaamheden te bepalen.

Met een trillingsmeter heeft Tauw de trillingen continu op afstand gemonitord zodat schade aan de woning wordt voorkomen. De metingen hebben uitgewezen dat de kans op schade aan de woning tijdens de werkzaamheden verwaarloosbaar klein is.