Trillingsprognose herinrichting weg in Winsum

In opdracht van de gemeente Winsum heeft Tauw een trillingsprognose uitgevoerd voor de herinrichting van de Onderdendamsterweg in Winsum.

In de huidige situatie is op deze weg een asfaltwegdek aanwezig. Bij de herinrichting van de weg wordt het asfaltwegdek vervangen door een smaller asfaltwegdek met aan beide zijden fietssuggestiestroken met een klinkerverharding. Passerend verkeer moet bij het smallere asfaltwegdek gedeeltelijk over deze klinkerverharding rijden. De gewijzigde omstandigheden leiden mogelijk tot schade als gevolg van trillingen bij de aanliggende woningen. Wij onderzochten de kans op deze schade.

Voor het voorspellen van trillingsniveaus in toekomstige situaties zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. De gebruikte methode is daarom afhankelijk van de voorhanden zijnde bestaande situatie. In dit onderzoek kozen we ervoor om de volgende methode te hanteren. Allereerst voerden we een objectivering van de nulsituatie uit door trillingsmetingen en een funderingsonderzoek bij referentiepunten op de Onderdendamsterweg. Daarna identificeerden we de veranderende omstandigheden zoals snelheid en wegfundering en wegprofiel. Vervolgens modelleerden we zowel de huidige als de toekomstige omstandigheden en toetsten deze uitkomst aan grenswaarden uit de SBR richtlijn deel A: schade aan gebouwen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.