Turks-Nederlandse samenwerking voor communale afvalwaterzuivering

Nederlandse organisaties, waaronder Tauw, werken samen met de Turkse overheid aan een methodiek voor afvalwaterbehandeling in kleine en middelgrote gemeenten van Turkije. De rol van Tauw is voornamelijk het inbrengen van technologische kennis op het gebied van zuiveren van communaal afvalwater.

Het project wordt uitgevoerd vanuit het het oogpunt van de Europese richtlijnen voor het zuiveren van communaal afvalwater (EU Directive 31/271/EEC of May 1991) als onderdeel voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De EVD financiert het project.

Bouwen afvalwaterzuiveringen

Turkije staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Turkse overheid heeft zich tot doel gesteld de komende 15 jaar bijna 3.000 afvalwaterzuiveringen te bouwen. Het grootste deel betreft kleinere installaties. Naast het bouwen van een optimaal ontwerp vraagt deze uitdaging om institutionele maatregelen. Het bouwen van een waterzuivering is één, het onderhouden en besturen is een tweede.

Pilot-projecten

De uitvoering van het project bestaat uit het volgen van een viertal pilot-projecten. Daarbij gaat het om twee bestaande waterzuiveringen en twee nog nieuw te bouwen installaties. Het consortium zal de Turkse overheid daarbij adviseren op technisch en institutioneel vlak. Uiteindelijk zal een handboek worden opgesteld waarin optimalisaties voor zowel technologische vraagstukken als voor institutionele uitdagingen worden uitgewerkt.

Tauw voert het project uit in een consortium met Ameco uit Utrecht en IBS uit Istanbul. Daarnaast zijn de overheidsinstanties Senter Novem en Wereld Waternet bij het project betrokken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.