Uitbreiding GMB Slibverwerking in Zutphen

GMB slibverwerking in Zutphen heeft een deel van de voormalige stortplaats 'Fort de Pol' verworven om zijn activiteiten uit te breiden. GMB is gelegen op het industrieterrein de Mars, dat de gemeente wil ontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein.

Tauw heeft GMB in de eerste instantie geholpen bij het verwerven van het terrein en het in kaart brengen van risico's op milieu- en ruimtevlak. Vervolgens stelde Tauw voor de bouw van de vergistingsinstallatie een planMER op, inclusief onderzoeken op gebied van geluid, luchtkwaliteit en natuur. Bij deze MER was de insteek dat deze ook geschikt moest zijn voor de aanvraag vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.

Parallel aan dit traject is ook een bestemmingsplan inclusief onderzoeken en diverse vergunningaanvragen en meldingen opgesteld. In dit proces hadden GMB en Tauw de regie, waarbij goed is samengewerkt met de gemeente Zutphen. Met behulp van innovatieve oplossingen is binnen de geldende wet- en regelgeving de maximale ondernemingsruimte voor GMB gecreëerd

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten