Uitbreiding Sluis Eefde

Projectgegevens

Periode: 2015 - 2020

Opdrachtgever: Mobilis (Namens RWS)

Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Ernst Oosterveld
 • Wilfred Jongeneel
 • Lisa de Gee
 • Nander van der Plicht
 • Auke Terlouw

Wat was de opdracht?

Sluis Eefde is aan uitbreiding toe. De gemiddelde wachttijd bij de sluis overschrijdt de norm van 30 minuten en zal in de toekomst naar verwachting toenemen. Hierdoor is een vlotte, betrouwbare en veilige verkeersafwikkeling conform de Nota Mobiliteit en het BPRW 2010-2015 niet gewaarborgd. De watergebonden bedrijvigheid (zoals het sterk groeiende containervervoer) aan de Twentekanalen ondervindt veel hinder van de lange wachttijden, wat leidt tot toenemende transportkosten, langere reisduur en een lagere betrouwbaarheid van het vervoer.

Het kanaal tussen Eefde en Lochem is inmiddels verdiept en bevaarbaar voor schepen met een aflaaddiepte van 3,50 m. Ook sluis Eefde moet bevaarbaar worden gemaakt voor dergelijke schepen. Deelopdracht is tevens het ontwerp en de aanleg van een primaire waterkering (in grond en constructie). Dit betreft de verlegging van deze dijk die aansluit aan de nieuwe Sluiskolk. Na gereed komen van de nieuwe sluis (oplevering medio 2020) volgt de renovatie van de bestaande sluis uit 1933; een Nationaal Monument.

 

Hoe ging de samenwerking?

Tauw heeft Mobilis op het spoor gezet van deze uitvraag en ze geholpen de uitvraag te doorgronden en scherp te krijgen. Bij de tenderfase heeft Tauw Mobilis ondersteund en na gunning is Tauw toegetreden tot het ontwerpteam. De goede samenwerking heeft geleid tot een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBMF UAV-gc) voor Mobilis van 27 jaar.

Het door Tauw gemaakte ontwerp van de 450 meter primaire waterkering ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Sluiskolk, is door Mobilis beoordeeld met een 8,4 en door toekomstig beheerder is het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) met een 8,2. Het ontwerp heeft een aantoonbaar hoogwaardige waterveiligheidsoplossing voor de aanwezige faalmechanismen die in nauwe afstemming met de opdrachtgever tot stand zijn gekomen. 

Askold Huidink, projectleider van WRIJ spreekt van “een duidelijk vormgegeven ontwerpproces waarin strak gestuurd werd op geld, planning en kwaliteit. Tijdens het ontwerpproces is goed geluisterd naar de klanteisen van het waterschap. Daar waar bijgestuurd moest worden, is dit ook gebeurd. Eisen vanuit het UVO zijn goed vertaald naar het ontwerp. Risicomanagement kreeg een stevige plaats in het ontwerpproces.”

Overige werkzaamheden Tauw:

 • Piping berekeningen
 • Fasering
 • Bodembescherming
 • Bodemonderzoek
 • Advisering tijdens de uitvoering
 • Overleg bevoegd gezagen (WRIJ en RWS)

 

Wat was het resultaat van het project?

Het resultaat wordt is een veilige nieuwe sluis voor scheepvaart klasse Va (een Verlengd Groot Rijnschip met afmetingen 135 m lang x 11,4 m breed x 3,5 m diepgang) en een gerenoveerde oude sluis. De nieuwe sluis krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur, die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is. De segmentdeur wordt omhoog getrokken met een hydraulische cilinder aan slechts 1 kant wanneer de sluis sluit. Dit knappe staaltje waterbouwkunde werkt ook bij een plotseling zeer hoge waterstroom/-druk, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Als een schip vanuit het Twentekanaal de sluis invaart en de twee puntdeuren aan de IJsselzijde kapot vaart, loopt het Twentekanaal leeg in de IJssel. De segmentdeur kan op dat moment tegen de waterstroom in toch gesloten worden.

De berekeningen en tekeningen voor het ontwerp van de primaire waterkering zijn door Tauw uitgevoerd volgens het nieuwe ontwerp instrumentarium (OI2014v4) en ter verificatie getoetst aan het Wettelijke Beoordelings-instrumentarium (WBI2017). Daarmee voldoet het ontwerp aantoonbaar aan de veiligheidsnormen uit de Waterwet. Het was een uitdaging om Piping gedurende de uitvoering onder controle houden en Tauw heeft met succes gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bodembescherming. 

 

Heeft u vragen over dit project

Onze adviseurs staan voor u klaar!