Uitvoeringscapaciteit Transitievisiewarmte Oost Gelre

Projectgegevens:

Periode:  juni 2021 – september 2021

Opdrachtgever: Gemeente Oost-Gelre

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Edwin van der Strate
  • Marieke van der Linde

 

Over het project

Eind 2020 startte TAUW samen met de gemeente Oost Gelre met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Samen werkten we toe naar een heldere visie inclusief concreet geformuleerde vervolgstappen en acties. Door een uitvoeringsstrategie en handelingsperspectief op te nemen in de visie zijn de gestelde ambities direct vertaald in concrete acties.

Aangezien de opgave ‘aardgasvrij’ relatief nieuw is voor de gemeente vond zij het belangrijk om inzicht te krijgen in wat deze opgave vraagt aan aanvullende interne en externe capaciteit, competenties en specialistische kennis. In samenwerking met de gemeente heeft TAUW deze aanvullende benodigdheden inzichtelijk gemaakt. Dit capaciteitsoverzicht en de bijbehorende notitie vormen samen met de uitvoeringsstrategie uit de Transitievisie Warmte de basis voor het vervolg. Deze combinatie geeft de gemeente inzicht in de stappen die zij de komende jaren moet zetten en brengt in beeld welke aanvullende capaciteit en competenties nodig zijn. Tegelijkertijd vormen het overzicht en de bijbehorende notitie een onderbouwing van de uitvoeringsstrategie die voorgelegd kan worden aan de raad.

Op 14 december 2021 lag de visie ter besluitvorming in de gemeenteraad. Daarbij is niet alleen de visie vastgesteld, maar is ook aangenomen dat de benodigde capaciteit en middelen voor de uitvoering van de visie worden vrijgemaakt.

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

De samenwerking tussen de gemeente en TAUW verliep soepel en constructief. De communicatie tussen beide partijen was goed en het was duidelijk wat er op welk moment van wie verwacht werd. Door gezamenlijk te brainstormen is het overzicht telkens verder aangescherpt en sluit het uiteindelijke product nauw aan bij de uitvoeringsstrategie van de gemeente Oost Gelre.

Wat is het resultaat van dit project?

Een doorkijk maken naar de uitvoering is niet eenvoudig. Toch is de ervaring van de gemeente Oost Gelre dat juist die doorkijk een meerwaarde biedt en de basis vormt voor het vervolg. Op basis van de acties in de uitvoeringsstrategie en het overzicht van benodigde capaciteiten, financiën en vaardigheden kan je snel vervolgstappen gaan zetten. Zo is de gemeente Oost Gelre direct aan de slag gegaan met de eerste acties uit de uitvoeringsstrategie en werkt zij aan het verder concretiseren van de activiteiten voor de aankomende twee jaar.

“Ook als je nog niet alles weet, is het goed om aan de slag te gaan! Het is juist belangrijk om ervaring op te doen.”

Gerelateerde artikelen

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.