Upgrade blusvoorzieningen Shell

Shell heeft de ondersteuning van Tauw gevraagd in het ‘upgraden’ van de blusvoorzieningen op het Shell-terrein in de haven van Malburgen in Arnhem.

Het Shell-terrein is een overslaglocatie voor benzine, diesel, ethanol en GTL-brandstof. Deze brandstoffen worden per schip aangevoerd, opgeslagen in tanks en vervolgens verder getransporteerd met tankwagens.

Wij ondersteunen Shell in Arnhem al meer dan 10 jaar op het gebied van HSE, onder andere met vergunningtrajecten (PGS29-compliance check, geluidsonderzoeken, NRB 2012-check). Daarnaast helpen we Shell bij het voldoen aan de regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid (BRZO’99).

Veiligheid

Shell beschikt over een eigen installatie in de haven van Malburgen voor het lossen van schepen, die de verschillende brandstoffen aanvoeren. Om de veiligheid van de overslag verder te verbeteren, wil Shell een zogenaamde ‘spill containment’ aanbrengen en de blusvoorzieningen upgraden, zowel in de haven als op de kade. Hiervoor wordt een ondergrondse leiding van circa 240 meter aangelegd vanaf het depot naar de haven. In overleg met de brandweer en andere veiligheidsinstanties is besloten ook een blusbootaansluiting aan te leggen

Als lid van het projectteam gaat Tauw de diverse vergunningen, meldingen en ontheffingen aanvragen (Wabo, Waterwet, Prorail, APV, Wegenverkeerswet). Daarnaast begeleiden we de werkzaamheden op het gebied van ondergrondse infrastructuur, milieu en bodem. Tauw Takes Care!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.