Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS)

Projectgegevens:

Periode: 2016 -2018

Opdrachtgever: Vissers-Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Coen Riemslag
  • Rik Bulsink
  • Lisa de Gee
  • Bouwe van Ens
  • Kasper Kerkhof
  • Henny Lubbers
  • Xander Tekelenburg
  • Rob Korfage

Opdrachtomschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat voerde de aannemerscombinatie Vissers-Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers onderhoud- en renovatiewerkzaamheden uit aan de overnachtingshavens van Tuindorp (Lobith) en Haaften en de voorsluis Eefde. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project “Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen” (VORS).

Tauw ondersteunde de aannemerscombinatie met het uitwerken van de ontwerpen van de verschillende onderdelen en het omgevingsmanagement en verkrijgen van de benodigde uitvoeringsvergunningen.

 

Samenwerking tijdens het project

Tauw werkte samen met de aannemerscombinatie aan het geschikt maken van deze drie overnachtingshavens. 

 

Resultaat van het project

Om de omgeving Lobith te voorzien in voldoende ligplaatsen voor beroepsvaart, is de overnachtingshaven Tuindorp gemoderniseerd. De haven biedt nu plaats aan scheepsklasse Va. Hiertoe is het havenbekken verbreed en verdiept en zijn de oeververdedigingen daarop aangepast. Daarnaast zijn 5 nieuwe steigers ontworpen, gemaakt en aangebracht, waarvan één steiger voor vaartuigen van Rijkswaterstaat en een faciliteitensteiger, waar beroepsvaartuigen een auto op kunnen afzetten. De gemoderniseerde overnachtingshaven is in december 2017 opgeleverd.

De voorsluis Eefde is bij lage waterstanden op de IJssel in gebruik om schepen de ondanks het lage water toch de hoofdsluis in te kunnen laten varen. Onder reguliere waterstanden is de voorsluis gebruik als opstelplaats voor Sluis Eefde. De stalen damwand was in slechte staat en is vervangen. Met deze vervanging is de breedte van de voorsluis direct vergroot zodat schepen om de klasse CEMT-Vaelkaar weer kunnen passeren.

De overnachtingshaven Haaften is geschikt gemaakt voor CEMT-klasse Va schepen en beter toegankelijk gemaakt voor voertuigen vanaf de wal. Dit is gerealiseerd door een verlenging van de steigers, door plaatsing aanvullende meerpalen met zogeheten dobbers, en het verruimen van de havenmonding.

 

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.