Veiligheid Nederland in Kaart VNK fase 1a t/m 2b

Tauw heeft binnen VNK de faalkansanalyse van dijk en kunstwerken uitgevoerd voor de dijkringen 9, 10, 11, 25, 47, 49, 50, 51, 52 en 53. Aanvullend heeft Tauw de faalkans van enkele grote kunstwerken bepaald.

Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen zijn in 2005 gestart om een nieuwe methode voor de veiligheidsbeoordeling van dijken en waterkerende kunstwerken te ontwikkelen. Met deze methodiek is het mogelijk overstromingsrisico's van een gehele dijkring te berekenen. Bij dit onderzoek is zwaar geleund op de inzet van adviesbureaus. Tauw is al vanaf de vroege start in 2005 betrokken bij VNK.

Binnen VNK (2008-2014) heeft Tauw voor meerdere dijkringen de overstromingskans in beeld gebracht door op een hoog detailniveau de faalkansen van dijklichamen en kunstwerken te bepalen. Bij de bepaling van de gevolgen ligt het accent op de berekening van de economische schade en het aantal slachtoffers bij een overstroming.

Met de VNK-benadering wordt het mogelijk om maatwerk te leveren voor verbetermaatregelen doordat per faalmechanisme inzichtelijk wordt gemaakt hoe deze bijdraagt aan de totale faalkans van een dijk of zelfs hele dijkring. Project VNK2 is de opmaat voor het WTI2017.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.