Verbetering 7 Waterkerende Kunstwerken (verkenningsfase)

5 september 2019

Projectgegevens

Periode: oktober 2018 - september 2019
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Henrike Branderhorst (projectdirecteur)
 • Floris Eenink (projectmanager + manager projectbeheersing)
 • Frank Druijff (omgevingsmanager)
 • Anton van Essen (contractmanager)
 • Bob van Bree (technisch management)
 • Lucy Talens (projectsecretaris)
 • Geert van der Linden (Friso Civiel, uitvoeringsdeskundige)

Wat was de opdracht?

Zeven sluizen in Noord-Holland zijn in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid van sluiting. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, moeten de sluizen verbeterd worden.

Het is het eerste HWBP-project waarin alleen maar kunstwerken zijn opgenomen. Daarnaast zijn vijf van de zeven sluizen een rijksmonument. Dit maakt het project voor ons extra uitdagend, de oplossing moet naadloos passen in een  historisch waardevolle omgeving.

Werkzaamheden Tauw

 • Uitvoeren (update van de) nadere veiligheidsanalyse op de afgekeurde 7 sluizen
 • Opstellen schetsontwerpen en voorlopige ontwerpen (3D) van de 5 sluizen met een fysieke aanpassing. Verwerven van areaalgegevens en opstellen van de kostenramingen (SSK)
 • Uitvoeren van een breed scala aan (verkennende) onderzoeken, zoals natuurtoetsen, kabels & leidingen, landschap en cultuurhistorie
 • Uitvoeren strategisch omgevingsmanagement (SOM), waarbij onder andere meekoppelkansen zijn geïnventariseerd en de omgeving via verschillende kanalen (nieuwsbrieven, informatieavonden, online storlyline ‘verhaal van de sluis’) zijn geïnformeerd
 • Opstellen integrale nota voor de voorkeursalternatieven
 • Opstellen plan van aanpak (i.s.m. HHNK) voor de planuitwerkingsfase

 

 

Wat was het resultaat van het project?

Resultaat van het project betreft een (intern en extern) gedragen voorkeursalternatief per sluis, waar het dagelijks bestuur van HHNK positief over heeft besloten.

HHNK is erg tevreden over de geleverde kwaliteit van de producten en de intensieve samenwerking in het traject dat we hebben doorlopen met de vele interne en externe stakeholders.

Dit is het eerste HWBP-project waarin alleen maar kunstwerken zijn opgenomen. Met dit ‘pilotproject’ doen we ervaring op die niet alleen voor het hoogheemraadschap, maar ook voor andere waterschappen interessant is. Bovendien werken we met een vernieuwende contractvorm. Het hoogheemraadschap heeft dit werk zo aanbesteed dat in principe vanaf verkenning tot en met realisatie met dezelfde combinatie samengewerkt wordt. Het grote voordeel hiervan is dat in de verkenningsfase al uitvoeringskennis kon worden ingebracht door de uitvoerend aannemer.

Na de verkenningsfase gaat de planuitwerkingsfase van start. Ook hiervoor heeft Tauw samen met Friso Civiel opdracht gekregen.

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!