Vergunningentraject nieuwe mengtoren Saint-Gobain Weber Beamix

Op het bedrijventerrein van Weber Beamix in Eindhoven is er sprake van veel beweging. In deze dynamische omgeving worden droge mortels en bijbehorende verwerkingssystemen voor de bouw ontwikkeld, geproduceerd en geleverd. Herkenbaar aanwezig op het terrein: een ruim 50 meter hoge mengtoren. Nu wordt het een nieuw icoon voor de industriële architectuur genoemd, voorafgaand aan de opening op 1 juni 2009, had het vergunningentraject de nodige voeten in de aarde.

Om optimaal gebruik te maken van de zwaartekracht wilde Weber Beamix hun nieuwe mengtoren verticaal organiseren in plaats van een conventionele horizontale organisatie. Dit resulteerde echter in een productietoren die ruim 50 meter hoog zou worden. Het bedrijventerrein waarop de toren was gepland, ligt tegenover een woonwijk. Dit betekent dat er extra eisen worden gesteld aan geluidsproductie, bouwhoogte en milieubelasting. Gezien de omvang van het bedrijf was voor de aanvraag van de milieuvergunning de Provincie het bevoegd gezag. De Provincie stelde aanvullende eisen voor het verstrekken van de milieuvergunning.  Om dit proces in goede banen te leiden schakelde Weber Beamix Tauw in voor inhoudelijke ondersteuning.

Daarnaast moesten er ook aanverwante onderzoeken worden uitgevoerd, zoals naar geluid en luchtkwaliteit’, zegt ing. Peter Philipsen, QHSE manager Benelux bij Weber Beamix. ‘We zijn direct met de Provincie om tafel gaan zitten om te kijken welke gegevens er nodig waren voor de aanvraag. De Provincie stelde zich daarbij zeer welwillend op. Zo bleek dat de geluidsruimte binnen de geluidszone zeer beperkt was, onder andere door de directe aanwezigheid van een woonwijk. Dit heeft erin geresulteerd dat Tauw inhoudelijke adviezen heeft gegeven over de uitvoering van de mengtoren om geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken’.

Het bestemmingsplan was ook bron van zorgen. Projectleider Marco Bastiaanssen van Tauw daarover: ‘De maximale bouwhoogte volgens het bestemmingsplan is hier 48 meter. Binnen de tien procent overschrijdingsregel hebben we echter de noodzaak van een hoogte van 50,48 meter kunnen aantonen.

Daarnaast stond de productietoren net binnen een deel van het bedrijventerrein waarvoor de milieucategorie 4 geldt, terwijl de rest van het terrein onder de minder zware milieucategorie 3 valt. Wij hebben, door middel van een onderbouwing aan de gemeente, aangegeven dat de zwaarste bedrijfsactiviteiten alleen plaatsvinden op het deel dat al bestemd was als categorie 4. De onderzoeken voor de milieuvergunningaanvraag bleken zeer nuttig, omdat de ontheffing daarna snel geregeld was.

Tauw werd in dit project ook ingeschakeld als adviseur voor de brand- en arbeidsveiligheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.