Verkennend onderzoek omtrent nieuwe sanitatie voor Gemeente Groningen

Tauw heeft gemeente Groningen ondersteunt met verkennend onderzoek en advies gegeven bij het opstellen van contractstukken.

In Groningen wordt de nieuwbouwwijk Reitdiep uitgebreid. In fase 3 worden circa 180 woningen gerealiseerd. De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Naast de ambitie van energieneutraliteit wil Groningen ook een duurzame stad zijn met aandacht voor onder andere de leefomgeving, grondstoffen en de (lokale) economie.

Tauw heeft in 2015 een verkenning uitgevoerd om te verkennen in welke mate de toepassing van nieuwe sanitatie kan bijdragen aan de ambities van de gemeente. In deze verkenning zijn een aantal verschillende vormen van nieuwe sanitatie betrokken en vergeleken met het referentiescenario, conventionele inzameling, transport en verwerking van afvalwater. Heeft uw organisatie een sanitatie vraagstuk? Neem contact op met onze adviseurs.

Grijs- en zwartwater gescheiden verzamelen

Op basis van de uitgevoerde verkenning is besloten om nieuwe sanitatie toe te passen waarbij het toiletwater gescheiden wordt ingezameld van het grijswater (afkomstig van badkamer, keuken en (af)wasmachine). Het zwartwater wordt geconcentreerd ingezameld met een vacuümtoiletsysteem en gebufferd in een opslagtank. De inhoud van de opslagtank wordt periodiek geledigd en afgevoerd naar de gistingsinstallatie van de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde. Het grijswater wordt lokaal gezuiverd met een wilgenfilter van 7.000 m2 (!) en het gezuiverde water wordt op lokaal oppervlaktewater geloosd. 

Advies bij contractstukken voor nieuwe sanitatie

In 2017 heeft Tauw de gemeente Groningen ondersteunt bij het opstellen van de contractstukken voor nieuwe sanitatie ten behoeve van de aanbesteding en het mede beoordelen van de inschrijvers. Momenteel wordt de nieuwbouwwijk bouwrijp gemaakt. De woningbouw start in 2019.

Advies op het gebied van nieuwe sanitatie?

Onze adviseurs denken graag met u mee!