Verkenning WKO Rotterdam Central District

Projectgegevens

Periode: december 2019 - mei 2020
Opdrachtgever: Kantorenloods Gemeente Rotterdam
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Aleida Verheus 
  • Mirjam Pronk 
  • Robbin Heijerman
  • Amber Vergnes

Opdrachtomschrijving

In het Rotterdam Central District, het kantorengebied bij Rotterdam Centraal, is er veel potentie om een WKO-installatie te exploiteren. Het gebied heeft een unieke mix tussen woningen en kantoorgebouwen. Samenwerking tussen deze gebouwtypes is essentieel om te komen tot een stabiele en rendabele installatie. Door de complexe verhoudingen tussen veel verschillende gebouweigenaren en VVE’s spelen er veel uiteenlopende belangen. De Gemeente Rotterdam zag in Tauw de partner om deze belangen in kaart te brengen en een roadmap voor de realisatie van een WKO te schetsen. Tauw heeft hierbij op gebouwniveau een stakeholder analyse uitgevoerd om de belangrijkste belanghebbenden in kaart te brengen. 

Samenwerking tijdens het project 

Na een inleidend interview met ENECO over de technische haalbaarheid en inrichting van een WKO in het gebied gingen we in gesprek met verschillende stakeholders. Uit deze gesprekken blijkt dat de belangen, zoals verwacht, erg uiteenlopen. Investeerder, ondernemers en gebouweigenaren kijken voornamelijk naar de financiële prestaties van hun objecten en zijn geïnteresseerd in verduurzamende maatregelen wanneer dit waarde toevoegt. Een VVE heeft de uitdaging om met huiseigenaren en huurders een meerderheid te vormen voor vergaande investeringen in verduurzamingsopgaves. 

Resultaat van het project 

Om alle belanghebbende op één lijn te brengen heeft Tauw middels een puzzelsessie de gebiedspartijen bij elkaar gebracht. Alle belangen en mijlpalen voor het gebied zijn besproken en gevisualiseerd in een tijdlijn-schema waar bij de samenhang tussen ieders planningen, keuzes en besluitvormingstrajecten zichtbaar wordt. Deze sessie heeft geleid tot het maken van concrete vervolgafspraken tussen enkele betrokken partijen om gezamenlijke ontwikkeling verder te onderzoeken.

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.