Vervangingsopgave risicovolle bomen Amsterdam

Projectgegevens:

Periode: september 2019 - augustus 2020

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Betrokken adviseurs: 

 • Anno Drenth
 • Johan van Alphen
 • Wieger van Weelden
 • Taco Wiegink
 • Claudia Tóth
 • Rens Thomas

 

Over het project

De gemeente Amsterdam voert jaarlijks veiligheidsinspecties uit aan haar 300.000 bomen in de openbare ruimte van de stad. Onveilige bomen dienen conform de zorgplicht vervangen te worden. Vanuit de SOK Groen is TAUW gevraagd ondersteuning te bieden bij de opgave om bomen te verwijderen en te vervangen.

TAUW heeft de volgende werkzaamheden van deze opgave uitgevoerd:

 • Project- en risicobeheersing
 • Aanvraag kapvergunningen voor 1796 bomen
 • Voorbereiden plantplaatsen nieuwe bomen (conditionerende onderzoeken)
 • Actuele stand van zaken informeren aan interne stakeholders (stadsdeelbestuurders, stadsdeelregisseurs, communicatieadviseurs, uitvoerende contactpersonen)
 • Contact en participatie met omgevingspartijen via:
  - beheer projectmailadres en sociale media
  - verzamelen en beheren stakeholderinformatie
  - opstellen en verspreiden bewonersbrieven en nieuwsbrieven i.s.m. de opdrachtgever
  - organiseren informatieve parkendag i.s.m. de opdrachtgever
  - informatieve wandelingen met leden parkverenigingen
  - organiseren en bemensen online en telefonische paneldiensten over het project
  - regulier contact met stadsdeelbestuurders over voortgang van de werkzaamheden
  - inventariseren en (waar mogelijk) implementeren van klanteisenSamenwerking tijdens het project

De samenwerking van het project met de Amsterdamse politiek vond plaats via kwartaaloverleggen van de omgevingsmanager van TAUW met de stadsdeelbestuurders en stadsdeelregisseurs. De wethouder werd door het projectmanagement van Amsterdam geïnformeerd. Het projectmanagement van TAUW onderhield via een projectleider ‘uitvoering’ en technisch manager contact met de uitvoerende aannemers voor de planning, kwantiteit en contractafspraken. Werkvoorbereiders van TAUW zorgden voor correcte rapportage van gegevens en resultaten aan de opdrachtgever.

In het omgevingsmanagement werkte TAUW nauw samen met de communicatieadviseurs van de stad en ook met die van de stadsdelen. De belanghebbenden werden door het omgevingsmanagement van TAUW via rechtstreekse uitnodigingen van organisaties en personen, vooraankondigingen en themabijeenkomsten op de hoogte gehouden van op handen zijnde werkzaamheden, onderbouwing van keuzes voor het vervangen van bomen en inhoudelijke informatie over inspectiemethodes en -apparatuur.Resultaat van het project

De opdrachtgever wist zich verzekerd van een gerealiseerde scope; de vergunningen voor de bijna 1800 risicovolle bomen waren op tijd aangevraagd. De risicovolle bomen waren verwijderd en de vervangende bomen besteld. De plantplaatsen voor de nieuwe bomen waren voorbereid.

De voorbereiding kende veel uitdagingen; het realiseren van een eenduidige en vaste projectscope bleek ingewikkeld. Nieuwe regelgeving rondom PFAS zorgde voor vertraging in de planning. Door strikte projectbeheersing en goede communicatie binnen het projectteam is toch het beoogde resultaat behaald.

De projectinformatie naar de opdrachtgever en de informatievoorziening naar de omgeving waren op orde. Er is veel contact geweest met omgevingspartijen, waardoor het projectteam goed op de hoogte was van wat er speelde bij omgevingspartijen en de politiek. De omgevingsmanagers van TAUW hebben in dit project gekozen voor een persoonlijke aanpak naar bewoners en belanghebbenden waar dat mogelijk was. Het bleek dat persoonlijk contact in combinatie met correcte informatievoorziening heeft geleid tot een nagenoeg rimpelloos en gericht resultaat om het verwijderen van de bomen te kunnen uitvoeren.

Tevens is er een basis gelegd voor een efficiënte en correcte werkwijze richting de organisatie van de opdrachtgever. Alle relevante projectinformatie is uitgebreid overgedragen aan een opvolgend team van de gemeente Amsterdam.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.