Virtual Reality ondersteunt participatieproces Brinkenplan Diever

Projectgegevens


Periode: januari 2017 - heden
Opdrachtgever: Projectgroep Brinkenplan
Betrokken Tauw adviseurs totale project:

  • Henk Klaassens
  • Annemieke Helder – Feijen
  • Ellen Willms

Specifiek voor virtual reality:

  • Mark Scheepstra
  • Pieter Diekema
  • Tony van Loon (3Dimensions)

Wat was de opdracht?

Tauw is als adviserende partij betrokken bij project Brinkenplan Diever. Opdrachtgever gemeente Westerveld heeft een belangrijk deel van het proces in handen gelegd van projectgroep “Brinkenplan, Diever op Dreef", een representatie van buurtverenigingen, organisaties en ondernemers uit het dorp. Participatie en draagvlak spelen een centrale rol bij dit project, dat als doel heeft om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op maatschappelijke veranderingen. De focus ligt op de herinrichting van het dorpscentrum, waaronder de Kerkbrink en het Marktterrein.

Virtual reality heeft binnen dit proces een waardevolle rol gespeeld. Tijdens bewonersavonden konden bewoners alvast door de nieuwe situatie heenlopen. Zo is er een virtual reality model van de Kerkbrink gemaakt met een dag- en nachtstand van de nieuwe verlichting, zodat bewoners echt konden beleven wat het effect van deze nieuwe verlichting is. Voor het Marktterrein is in virtual reality zichtbaar gemaakt wat het effect is van het verwijderen van een grote hoeveelheid bomen. Dit is vaak een gevoelig onderwerp, maar door het interactieve proces (inclusief deze begrijpelijke en beleefbare vorm van presenteren) kwam hier geen enkel bezwaar op!

Hoe ging de samenwerking?

De samenwerking is vanaf het begin open en transparant geweest. Doordat de opdrachtgever een zeer diverse groep vormt, is dit extra belangrijk. Er is een website gemaakt waarop alle ontwikkelingen rondom het project te vinden zijn, zodat de achterban en andere geïnteresseerden geïnformeerd blijven over het proces. Ook zijn er verschillende bewonersavonden gehouden om alle omwonenden te betrekken. Virtual reality is een zeer waardevol middel gebleken om begrip en bewustzijn te creëren over de mogelijkheden voor herinrichting, en om de toekomstige situatie al echt te beleven.

Wat was het resultaat van het project?

Het totale project is momenteel in uitvoering. Daarin is duidelijk zichtbaar dat het proces met uitgebreide participatievormen een zeer positieve invloed heeft gehad op de kwaliteit en het draagvlak bij het besluitvormingsproces.

Door het gebruik van virtual reality is er meer begrip vanuit omwonenden ontstaan over de herinrichting van Diever. En nu de bomen op het Marktterrein inmiddels gekapt zijn, kan ook met zekerheid gezegd worden dat het virtual reality beeld een realistische weergave van deze situatie gaf. Het Marktterrein is nu van een dicht bos naar een toegankelijke ‘brink’ aan het transformeren.

Een ander mooi resultaat is dat Tauw met dit project de Gouden Sleutel heeft gewonnen, een prijs die in het leven is geroepen om partijen die al handelen naar de Omgevingswet een hart onder de riem te steken. Al met al dus een zeer leerzaam proces met een prachtig herontwikkelde kern van Diever als gevolg!

Wilt u meer weten over dit project

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.