Vliegende, duurzame start klimaatadaptatie RIVUS+

Van regionale afvalwaterketen naar samenwerkend platform voor klimaatadaptatie. Het regionale samenwerkingsverband RIVUS+ richtte zich voornamelijk op de afvalwaterketen. Begin 2019 is dit takenpakket uitgebreid met klimaatadaptatie. Om een vliegende start te maken met  klimaatadaptatie, werd Tauw gevraagd om een nieuw platform binnen het samenwerkingsverband  in te richten.

Wat staat er te doen?

Klimaatadaptatie is een ruim begrip, dus Tauw vond het noodzakelijk om hier een duidelijk beeld over te creëren. Door middel van het organiseren van werksessies en dialogen met regionale partners van RIVUS stelde Tauw het gezamenlijke ‘takenpakket’ vast. Hoe versterken lokale regio’s elkaar in de regionale klimaatadaptatie? En wie gaat welke taken doorvoeren? Het resultaat:  een duidelijke visie die wordt gedragen door bestuurders, management en ambtenaren zelf. Vooral de wisselwerking tussen lokale en regionale opgaven staat centraal in het platform. Samen met ORG-ID introduceerde Tauw een nieuwe werkvorm waarbij een lange-termijndoel wordt geconcretiseerd naar werkbare stappen die nu één voor één uitgevoerd worden. Tauw verzorgde hierin een duidelijke communicatie tussen de verschillende partijen. Tot slot droeg Tauw de processen rondom het platform over aan een geworven projectmanager.

Eén regio met één doel

Inmiddels werkt het samenwerkingsverband via een stapsgewijze werkvorm de klimaatadaptatie verder uit.

“Omdat klimaatadaptatie nog relatief nieuw is, wordt samen werken en samen verkennen in groepsverband erg gewaardeerd. Door een platform als deze leer je samen over de nieuwe kennis en processen. Zo werk je echt met de regio aan een gezamenlijk doel”, aldus Willem van den Hul, programmamanager RIVUS+.

Dankzij een toegekende voucher, een nieuwe projectmanager en het juiste handelingsperspectief draait het platform goed met actieve leden.

 

Heeft u vragen over dit project?

Stel onderstaand uw vraag aan onze adviseurs