Volledige ontzorging industriële klant op HSE gebied

Projectgegevens:

Periode: 2019

Opdrachtgever: industriële klanten in de petrochemie

Betrokken Tauw adviseurs: Arjan van Zeeburg

Opdrachtomschrijving

Diverse klanten in de petrochemische industrie hebben de benodigde kennis en/of personele capaciteit niet in huis om alle vragen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (VGM/HSE) te kunnen beantwoorden. TAUW ondersteunt deze klanten, zodat zij blijvend voldoen aan wet- en regelgeving. Onze werkzaamheden richten zich onder andere op:

 • Acties vanuit vergunningen oppakken
 • Documenten opstellen voor het bevoegd gezag
 • Voorbereiding Brzo- en Wabo-inspecties
 • Bijwonen van Brzo- en Wabo-inspecties
 • Bevindingen Brzo- en Wabo-inspecties verwerken
 • Adviseren bij vergunningzaken
 • Adviseren bij veiligheidsmanagementzaken
 • Contacten met bevoegd gezag
 • Vastleggen acties in een actielijst en de opvolging hiervan coördineren en borgen

 

Samenwerking tijdens het project

Bij de HSE-ondersteuning treedt één TAUW adviseur als contactpersoon voor de klant op. De adviseur vormt hierbij de spil in het web tussen TAUW en de klant. Hiervoor vindt er regelmatig contact met de klant plaats - zowel telefonisch als op locatie - waardoor hij geheel op de hoogte is van wat er binnen zijn organisatie speelt op HSE-gebied. De TAUW adviseur pakt alle vragen op en zorgt ervoor dat de juiste specialisten bij de vragen betrokken worden. Hierbij valt te denken aan:

 • SEVESO III
 • PGS-richtlijnen
 • explosieveiligheidsdocument
 • veiligheidsstudies als HAZOP, QRA, MRA en installatiescenario’s
 • veiligheidsmanagementsystemen (veiligheid, veilig en gezond werken, milieu, kwaliteit)
 • PBZO-document
 • Wabo-vergunningaanvragen
 • bedrijfsbrandweerrapportage
 • bedrijfsnoodplan
 • ARI&E
 • Bodemonderzoeken


Door het intensieve contact tussen de TAUW adviseur en de klant, en het brede specialisme van TAUW, zorgen wij ervoor dat de klant volledig ontzorgd wordt op HSE-gebied.

 

Resultaat

Het resultaat van onze werkzaamheden is dat we kunnen lezen en schrijven met onze klant en op een grote diversiteit aan vragen antwoord kunnen geven. We fungeren als het ware als HSE Manager en ontzorgen onze klant hiermee volledig op HSE gebied.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.