Voormalige stortplaats Westfalenstraat, Deventer

Op het bedrijventerrein Kloosterlanden in Deventer ligt tussen een tweetal straten en een buurtschap het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Westfalenstraat.

Het project draait om een sanering en daarna een transformatie van een voormalige vuilstort van circa 7 hectare tot bedrijfslocatie. Tegelijkertijd wordt naast de sanering van de stort een aangrenzende weg gereconstrueerd.

Naast het opstellen van het saneringsplan voor de vuilstort en de milieukundige begeleiding van de uitvoering van de sanering, was het hele traject voor de milieuvergunning, benodigd voor de herontwikkeling, in handen van Tauw. Dit traject besloeg de voorbereiding, de daadwerkelijke aanvraag en de coördinatie van de voortgang met het bevoegd gezag. Daarnaast voerde Tauw nog enige andere projecten uit zoals het schrijven van het bestek voor de reconstructie van de wegen en het verzorgen van een ontwerp voor de geluidswal.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.