Voorverkenning en businesscase zonnepark

20 januari 2020

Projectgegevens


Periode: 
juli 2017 - februari 2019
Opdrachtgever: ProRail (i.s.m. Rijkswaterstaat en Alliander), Gerald Olde Monnikhof
Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Patrick Morren
 • Nicole van Stigt
 • Patrick Buzing

Wat was de opdracht?

De ruimte langs het spoor kan perspectief bieden om grootschalige grondgebonden zonneparken te realiseren en een bijdrage te leveren aan de duurzame ambities van ProRail.

Tauw heeft samen met CE Delft in opdracht van ProRail een gedegen businesscase opgesteld voor de grootschalige en grondgebonden opwekking van zonne-energie. Daarbij hebben we zorggedragen voor de juistheid en onderbouwing van de gebruikte gegevens.

Werkzaamheden Tauw:

 • Uitvoeren van de voorverkenning met alle stakeholders in bestuurlijk complexe situatie
 • Opstellen van een businesscase op basis van SSK raming en SDE+ subsidie
 • Uitwerken van een begrijpelijke onderbouwing van de businesscase
 • Uitbrengen van advies voor bestuurlijke besluitvorming (go/no go)

Hoe ging de samenwerking?

Vanaf de start was er goed contact met alle betrokken partijen, wat zorgde voor korte lijnen en een prettige samenwerking in zowel de voorverkenning als de businesscase. Deadlines waren goed afgestemd en de opdrachtgever was blij dat Tauw de deadlines goed nakwam.

Patrick Buzing, kostendeskundige bij Tauw: “Ik vond het qua onderlinge samenwerking een heel fijn project. Mensen die elkaar aanvulden en ook tijd voor elkaar namen om tot het gewenste resultaat te komen.


Wat was het resultaat van het project?

Na het gezamenlijk doorlopen proces, is het resultaat van de voorverkenning vastgelegd in een overzichtelijk verslag.

De businesscase is opgeleverd in één basisscenario met zeven aanvullende scenario’s. In deze scenario’s variëren de uitgangspunten, die in belangrijke mate kostenbepalend zijn voor de financiële uitkomst:

 • Het beschikbare grondoppervlak voor zonnepanelen en de benodigde netaansluiting voor het oppervlak
 • De inpassing van de zonnepanelen wel of niet in combinatie met de ecologie
 • De kosten voor OZB en leges die bepaald worden door gemeentelijk beleid
 • De initiatiefnemer voor de bouw en exploitatie van het zonnepark, namelijk ProRail of de markt.

 De beknopte managementsamenvatting is zeer goed ontvangen door het bestuur van ProRail, omdat de scenario’s gemakkelijk aangeklikt en vergeleken konden worden. Hierdoor was het tevens een goed middel om de businesscase met stakeholders te kunnen bespreken.

Quote opdrachtgever:

“Tauw heeft deze voorverkenning naar een zonnepark heel goed uitgevoerd, met oog voor de belangen van de voornaamste stakeholders in het gebied”, aldus Gerald Olde Monnikhof, programmamanager duurzaamheid bij ProRail.

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!