Transitievisie Warmte Noordoost-Twente

Projectgegevens

Periode: januari 2019 – november 2019 
Opdrachtgever: Vier gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser, verenigd in Energie van Noordoost-Twente  
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Alette Beerling 
  • Eefje van Empel 
  • Lisa de Groot 

Opdrachtomschrijving 

In de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal is men gezamenlijk aan de slag met de energietransitie 

Tauw heeft middels een tweedaagse Samen van Start-sessie en een terugkomdag (verdieping op de routekaart en aandacht voor participatie – en communicatie) de verschillende stakeholders uit de vier gemeenten bij elkaar gebracht. Denk hierbij aan de netbeheerders, woningbouwcorporaties en lokale energiecoöperaties. 

Door een duidelijk draaiboek voorafgaand aan de sessies op te stellen kon iedereen input leveren en bleef er genoeg ruimte over voor kruisbestuiving tussen de verschillende groepen.  

Samenwerking tijdens het project 

Tauw heeft, in samenwerking met DWA, het proces naar de warmtevisie vormgegeven. 

De gemeenten kozen ervoor om alle beschikbare data in één document weer te geven. Dit omdat de gemeenten redelijk op elkaar lijken, maar bovenal omdat er een stevig samenwerkingsverband tussen de gemeenten bestaat. De visie kon daarom worden opgebouwd uit een aantal gezamenlijke hoofdstukken en een aantal hoofdstukken per gemeente. 

Resultaat van het project 

Het resultaat van een intensief proces is een warmtevisie waar alle gemeenten en stakeholders achter staan en dat gedragen wordt door de colleges en raden. In deze visie wordt per gemeente en per buurt een routekaart weergegeven hoe van het aardgas af te gaan. Hierin worden de beschikbare alternatieve bronnen en de kenmerken van de woningen meegenomen.  

Zo komen we tot oplossingen die in alle woningen een comfortabel klimaat mogelijk maken. De technische analyse voorafgaand aan de sessie geeft inzicht in welke technieken er voor welke woningen beschikbaar zijn en welke warmtebronnen er voor handen zijn in een gemeente. Deze gegevens zijn belangrijk om in het vervolg per buurt aan de slag te gaan met het wijkuitvoeringsplan. 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.