Wateroverlast in Egmond aan Zee

In augustus 2006 kwam het centrum van Egmond aan Zee (gemeente Bergen) tot twee keer toe onder water te staan na hevige neerslag. De gemeente vroeg Tauw om oplossingen in kaart te brengen, zodat wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen.

De kern van Egmond aan Zee ligt in een kom tussen de duinen, wat tot gevolg heeft dat bij hevige regenval het water richting het centrum stroomt. De enige uitweg voor het water is de strandpijp die water uit het regenwaterstelsel op het strand loost. In 2006 was de neerslag echter zo extreem dat het water op straat bleef staan en in huizen en winkels flinke overlast veroorzaakte.

Door de klimaatverandering wordt een toename van extreme neerslag verwacht waardoor wateroverlast vaker kan voorkomen. De gemeente Bergen heeft na de overlast in 2006 aangegeven dat water op straat in de toekomst moet worden voorkomen, en besloot maatregelen te nemen. Daarbij moet eerdergenoemde strandpijp in de toekomst worden gesloten.

In het omgaan met extreme neerslag moeten keuzes gemaakt worden. Om dit proces voor de gemeente Bergen te vereenvoudigen heeft Tauw een driepuntsbenadering gehanteerd waarbij de volgende drie punten van belang zijn: de norm, extreme situaties en de dagelijkse situatie. Door deze drie punten in beschouwing te nemen worden keuzes gemaakt die niet alleen een klimaatbestendige situatie in de toekomst creëren maar ook een prettige leefomgeving.

Het resultaat

Met behulp van de driepuntsbenadering heeft de gemeente een keuze gemaakt voor een zo robuust mogelijk systeem. Dit systeem komt neer op het opknippen van het gebied in deelgebieden door het strategisch plaatsen van (verkeers)drempels op het maaiveld. Elk deelgebied krijgt veel berging op het maaiveld en ondergronds een infiltratiecapaciteit. Zo kan zeer extreme neerslag zonder overlast worden verwerkt.

Daarnaast wordt de regenwaterriolering, waar mogelijk, zo aangepast dat deze het water niet naar het centrum afvoert maar, in het geval van extreme neerslag, loost in de duinen. Zo ontstaat een robuust regenwatersysteem. Een deel van de maatregelen is gerealiseerd. Uitvoering van het totale plan vraagt meer tijd. Voordat de strandpijp gesloten wordt, moet het systeem voldoende robuust zijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.