Watersysteemanalyse Kronenburg-Uilenstede, Amstelveen

Projectgegevens

Opdracthgever: gemeente Amstelveen

Periode: december 2020 - juni 2021

Contactpersoon vanuit TAUW

  • Leon Valkenburg
  • Len Geisler

 

 

Over het project

Voor de ontwikkeling naar een dynamisch woon-werkgebied van de campus Kronenburg is een stedenbouwkundig plan gemaakt. De gemeente Amstelveen wilde inzicht krijgen in het effect van de ontwikkelingen op het watersysteem en hitte. Belangrijke aspecten hierbij waren om de afvoer naar het oppervlaktewater inzichtelijk te maken evenals eventuele peilstijging.

Daarnaast zijn ook schaduw, gevoelstemperatuur, bomen en groen geanalyseerd. In het geodesign platform Tygron hebben wij het stedenbouwkundigplan geladen en inzicht gegeven in de afvoer en peilstijging. Vanuit de modelresultaten is een advies gegeven over hoe het ontwerp klimaatbestendiger kan worden ingericht. Ook deze maatregelen zijn getoetst in Tygron. Hierdoor is er snel een goed onderbouwd advies gegeven over de optimalisatie van maatregelen voor het watersysteem en de inrichting van het gebied met groen, bomen en bovengrondse waterafvoer.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens de opdracht is nauw samengewerkt met de beleidsafdelingen van de gemeente, de projectleider van de gemeente en de stedenbouwkundige. Daarnaast was Waternet aangehaakt om mee te kijken bij de impact van de ontwikkeling op het watersysteem. Door de opdracht en overleggen in een gezamenlijk proces te doorlopen, ontstond inzicht in het gebied en konden met Tygron knelpunten en gedragen oplossingen worden bedacht. Hiermee kon het stedenbouwkundig plan verder worden ingevuld.

Resultaat van dit project

De opdracht heeft een scherp inzicht opgeleverd van de impact en optimalisatie van de plannen op het watersysteem en op hitte. Het stedenbouwkundig ontwerp kende veel groen en bomen, waardoor het plan op hitte goed scoorde. Door voldoende ruimte te geven aan bestaande en nieuwe bomen ontstaat een groen en koel woongebied. Op water bleek het plan ook goed in staat om extreme buien te verwerken. Wel zijn enkele optimalisaties voorgesteld om het watersysteem en de bovengrondse waterverwerking in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door voldoende hoge vloerpeilen en het sturen van water in de publieke ruimte via hoogteverschillen.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.