Watersysteemrapportage Randmeren Oost

Projectgegevens

Periode: juli 2019  - februari 2020
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Michiel Wilhelm
  • Susan Sollie
  • Susanne Boon
  • Mirjam Hulsbos-Bloemerts

Opdrachtomschrijving

TAUW heeft, in samenwerking met HKV, voor Randmeren Oost een watersysteemrapportage opgesteld. De rapportage geeft een beeld over het nabije verleden (2008-2018) en de huidige toestand (2018-2019) en de nabije toekomst (tot 2025) en toont ontwikkelingen op het gebied van areaalgegevens, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, waterbodem, emissies en functies. De vier centrale hoofdstukken beschrijven Droge voeten (veiligheid), Voldoende water, Schoon en gezond water, en Gebruiksfuncties. Het hoofdstuk Schoon en gezond water wordt ondersteund door een aparte uitgebreide rapportage waarin de ecologische watersysteemanalyse is beschreven. De watersysteemanalyse is uitgevoerd aan de hand van de Ecologische Sleutelfactoren. Er is een water- en stoffenbalans gemaakt, de huidige toestand is bepaald, knelpunten ten opzicht van KRW-doelen geïdentificeerd en maatregelen geformuleerd.

Samenwerking tijdens het project

De Watersysteemrapportage is in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat opgesteld. TAUW heeft via diverse interviews en werksessies kennis ontsloten dat bij RWS aanwezig was in databases en als expertkennis. De constructieve en succesvolle samenwerking heeft geleid tot producten waar de opdrachtgever zeer tevreden mee is.

Resultaat

De watersysteemrapportage is thematisch opgebouwd aan de hand van de drie basisfuncties en de gebruiksfuncties uit het BPRW. De thema's zijn:

  • basisfunctie veiligheid;
  • basisfunctie voldoende water;
  • basisfunctie schoon en ecologisch gezond water;
  • gebruiksfuncties, waaronder scheepvaart.

 

De kern van het watersysteemrapport bestaat uit twee delen, namelijk:

  • Een statisch deel waarin het natte areaal van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is beschreven. De rapportage richt zich op de Randmeren Oost, bestaande uit Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer;
  • Een dynamisch deel waarin de vier thema's zijn uitgewerkt op basis van het nabije verleden (2008-2018), de huidige toestand (2018-2019) en een vooruitblik naar de toekomst (<2025).

 

Naast de watersysteemrapportage is een overzichtelijke poster gemaakt met de stand van zaken met betrekking tot de vier thema’s in Randmeren Oost

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.