Wettelijke beoordeling dijken en kunstwerken bij Kampen


Foto: WDODelta - Waterkering Kampen Midden 

Projectgegevens:

Periode: oktober 2021 - augustus 2022 

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Betrokken adviseurs: 

  • Gustav Egbring
  • Lisa de Gee
  • Bas Krewinkel
  • David Knops 

 

Over het project

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) staat voor de opgave om de wettelijke beoordeling uit te voeren voor normtraject 11-2 bij Kampen. Hiervoor heeft WDODelta TAUW en HKV ingeschakeld. TAUW heeft het kunstwerkenspoor op zich genomen, HKV het dijkenspoor. De dijk van circa 17 km en 21 kunstwerken zijn door TAUW + HKV beoordeeld conform het WBI2017. De dijk is beoordeeld op stabiliteit, piping, stabiliteit van de voorlanden en sterkte van de bekleding.

De kunstwerken betreffen waterkerende kunstwerken, niet waterkerende objecten (NWO’s) en diverse langsconstructies. Enkele kunstwerken zijn verwerkt in het stadsfront van Kampen met schotbalken en/of waterkerende deuren in (particuliere) woningen. Deze kunstwerken zijn middels een risicoanalyse/toets op maat in bulk beoordeeld.


Samenwerking tijdens het project

In de beoordeling is het mogelijk geweest de technisch inhoudelijke kennis van TAUW te combineren met de beheerderskennis van waterschap. Door een nauwe samenwerking met het waterschap en beheerders van de kering en kunstwerken is tot een veiligheidsoordeel gekomen. 

Resultaat van dit project?

Het conceptrapport van de beoordeling is ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). TAUW zorgt voor de afronding en acceptatie van het rapport in augustus 2022.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.