Wijk Energieplatform Benoordenhout

Projectgegevens

Periode: juni 2019 - maart 2020 
Opdrachtgever: Bewonersvereniging DuurSaam Benoordenhout 
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Anno Drenth
  • Mirjam Pronk
  • Len Geisler
  • Gerjan Wubs

Opdrachtomschrijving

Eind 2021 moet iedere wijk in Nederland een Energieplan hebben om van het aardgas af te gaan. DuurSaam Benoordenhout stond voor de opgave om, namens de bewoners en stakeholders in de wijk, de fossielvrije alternatieven voor de energievoorziening van hun wijk in kaart te brengen. Daarbij waren ze op zoek naar een innovatief plan dat met de ontwikkelingen in de tijd kan meebewegen.

Tauw was de enige partij die een ‘levend’ model aanbood, dat zowel scenario’s voor de gehele wijk inzichtelijk maakt als mogelijkheden waarmee huishoudens zelf aan de slag kunnen om hun woning op een gunstige manier voor duurzame energie geschikt te maken.

Samenwerking tijdens het project

Tauw heeft samen met dochteronderneming Syntraal en het Haagse bedrijf Tygron nauw samengewerkt met DuurSaam Benoordenhout, die zelf een groot deel van de projectleiding hebben gevoerd.

Zowel Tauw als Benoordenhout hebben de samenwerking als zeer plezierig en zinvol ervaren. Vanaf dag één zijn duidelijk afspraken gemaakt om open en gelijkwaardig met elkaar samen te werken. Daarbij had iedereen hetzelfde doel voor ogen: een nog niet bestaand, zeer flexibel platform bouwen dat na realisatie ook kan worden doorontwikkeld voor andere wijken om zo een versnelling in de energietransitie te bewerkstelligen.


Resultaat van het project

Met de initiatiefnemers van de wijk en belangrijke stakeholders is in tien maanden tijd een flexibel wijk energieplatform ontwikkeld, waar de scenario’s van nu maar ook van de toekomst snel in berekend kunnen worden.

Geen dikke rapporten dus, maar een ‘levend’ energieplan dat continu wordt geüpdated. Maar waarin bovenal de burgers van de wijk in deze fase zelf de regie voeren over hun transitiepad naar aardgasvrij.

Het platform maakt op basis van openbare data een inschatting van de bouwtechnische gegevens en de gas- en elektravraag van de woningen in de wijk. Het is vervolgens de taak van de bewoner om het actuele gas- en elektraverbruik in te vullen, welke technische maatregelen ze al gedaan hebben en welke technische maatregelen ze van plan zijn te treffen. De bewoner kan ook kiezen om met een collectieve maatregel mee te doen en op basis daarvan door te rekenen welke isolatie maatregelen nog geadviseerd worden om comfortabel te kunnen wonen.

 

Citaat opdrachtgever

“Wij ervaren de innovatieve partnering tussen onze wijk Benoordenhout en Tauw als zeer waardevol. Dit platform gaat ons de komende 10 jaar ondersteunen.”

Evert Holthoon, stichting DuurSaam Benoordenhout

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.