Wijkuitvoeringsplannen Noordoost Twente

Projectgegevens:

Periode: 2020 - 2022

Opdrachtgever: Energie van Noord Oost Twente (NOT) 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Eefje van Empel
  • Edwin Veldkamp
  • Alette Beerling 

 

Over het project

Energie van Noordoost Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen gericht op de energietransitie. Eind 2019 besloten al deze gemeenten dat ze één of twee wijkuitvoeringsplannen wilden opstellen. In totaal kregen de advieurs van TAUW de opdracht om te ondersteunen bij vier van de zeven wijkuitvoeringsplannen in Noordoost-Twente. 

De afgelopen twee jaar hebben we meerdere gesprekken met de klankbordgroepen en gemeentelijke projectleden gehad om het wijkuitvoeringsplan vorm te geven. Ook zijn er bewonersavonden geweest, hebben we presentaties gegeven en zijn de nodige figuren gemaakt om een en ander te verduidelijken. 

(Klik op de visual voor een volledige weergave)

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Het proces was heel erg zoeken. De samenwerking verliep goed, maar wanneer we terugkijken op twee jaar geleden zien we dat er in de warmtetransitie heel veel is veranderd. Noordoost Twente liep voorop. Waar de meeste gemeenten pas eind 2021 hun transitivisie warmte vaststelden hadden de vier gemeenten die al in 2019 gedaan. Ze gingen vervolgens als een van de eerste gemeenten aan de slag met wijkuitvoeringsplannen voor individuele oplossingen. Een enorme uitdaging die wij graag met de gemeente aangingen, maar waarin we onszelf ook meerdere keren zijn tegengekomen. Want wanneer de ontwikkelingen bijna net zo hard gaan als het werk wat je doet is het lastig om iets echt van de grond te krijgen. Daarnaast hielp ook corona niet echt mee in dit proces. Toch is de samenwerking gedurende deze maanden altijd goed gebleven en hebben we gezamenlijk gezocht naar datgene wat we wel konden bereiken.

Wat is het resultaat van dit project?

We begonnen het project met de hoop op vier wijkuitvoeringsplannen binnen een jaar. Inmiddels weten we, ook na de landelijke proeftuinen, dat het opstellen van een wijkuitvoeringsplan meestal langer kost en eigenlijk nooit af is. Deze les hebben we gezamenlijk met de opdrachtgever mogen ervaren, waarna is besloten de wijkuitvoeringsplannen op te knippen in een deel A en deel B. Deel A is inmiddels bijna af en beschrijft alle technische mogelijkheden en een korte termijn handelingsperspectief voor inwoners. In deel B wordt het participatietraject geïntensiveerd en worden er echte techniekkkeuzes gemaakt.Heeft u vragen naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.