Wijnhavenkwartier

Het centrum van Den Haag ondergaat een metamorfose. Meer dan dertig projecten onder de overkoepelende naam 'Den Haag Nieuw Centrum' zorgen tot een vernieuwing van het het centrum van de stad.

 Het Wijnhavenkwartier met twee ministeries en het woongebouw de Zwarte Madonna is één van die projecten en vormt de logische schakel tussen het vernieuwde Centraal Station en het Spuikwartier. De gemeente wil in samenwerking met partners het gebied herontwikkelen tot een hoogwaardig woon-/werkgebied, waarin ook diverse leisure functies een plek moeten krijgen.

Omdat er veel weerstand was tegen de sloop van de gebouwen heeft Tauw in het MER twee alternatieven op hun milieueffecten beoordeeld:

  • Het planalternatief, met daarin het programma dat ten grondslag lag aan een eerder opgesteld maar later vernietigd bestemmingsplan
  • Het renovatiealternatief, waarin de bestaande bebouwing wordt behouden

Vanuit milieuoogpunt blijken er geen grote verschillen tussen beide alternatieven te bestaan. Wel kan worden gesteld dat het planalternatief beter voldoet aan de doelstelling van de gemeente om te verdichten en de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied te verbeteren.

  www.denhaag.nl/wijnhavenkwartier 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.