Zandfilter zuivert gehele waterstroom rwzi Nijkerk

Tauw heeft voor de rwzi in Nijkerk een zandfilter ontworpen voor het zuiveren van de gehele waterstroom. En dat is bijzonder! In Nederland is zo'n installatie nog niet eerder gebouwd. Het bijzondere van ons ontwerp is dat de gehele waterstroom, zowel bij droog weer (DWA) als bij regenwater aanvoer (RWA), door het zandfilter behandeld gaat worden.


Vorig jaar heeft Tauw, samen met RWB Waterservices, een ontwerp en bestek gemaakt voor een discontinu defosfaterend zandfilter voor een rioolwaterzuivering. Het toepassen van deze discontinue zandfilters voor de communale markt is relatief nieuw in Nederland.

De uitbreiding van rwzi Nijkerk met zandfiltratie als extra zuiveringstrap maakt onderdeel uit van een convenant tussen de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei & Eem. Doelstelling daarvan is dat het oppervlaktewater in de Gelderse Vallei, Utrecht-Oost en het Eemmeer de komende jaren schoner wordt. De rwzi Nijkerk is de eerste in een reeks van zeven rwzi’s die van een extra zuiveringsstap wordt voorzien.

De bouw is in juni gestart en als alles volgens plan verloopt, zal het zandfilter in oktober 2008 in bedrijf worden gesteld. Tauw voert gedurende de bouw de directie over het project.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.