Stimuleren van zonnepanelen op daken in gemeente De Ronde Venen

 

Gerelateerde thema's: Energietransitie en klimaatadaptie

Projectgegevens:

Opdrachtgever: Gemeente De Ronde Venen 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Esther Snepvangers
  • Joost de Jong

De opdracht

TAUW heeft samen met de gemeente De Ronde Venen een strategie ontwikkeld om de aanleg van zonnepanelen op daken in de gemeente te bevorderen. De gemeente gaf aan dat er al veel initiatieven waren op het gebied van zonne-energie, maar dat deze niet snel genoeg resultaat opleverden en er behoefte was aan een strategie. TAUW heeft in samenwerking met de gemeente verschillende stappen doorlopen om tot een strategie en plan van aanpak te komen. Door middel van interviews met interne en externe belanghebbenden zijn kansen, belemmeringen en behoeften geïnventariseerd. Deze inzichten zijn gebruikt tijdens twee werksessies waarin beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen bij de gemeente hebben samengewerkt. Tijdens deze sessies is bepaald waar de invloed en betrokkenheid van de gemeente ligt en welke acties de gemeente de komende jaren kan ondernemen.

Samenwerking

TAUW en de gemeente hebben op gelijkwaardige basis samengewerkt. TAUW heeft interviews afgenomen, ambtelijke werksessies geleid en samen met het duurzaamheidsteam van de gemeente het uiteindelijke plan van aanpak opgesteld. Input en deelname aan de sessies kwamen van het duurzaamheidsteam en de domeinen maatschappelijk vastgoed, bedrijven, mobiliteit en beheer. Er is constructief samengewerkt tijdens de werksessies.

Resultaten

Het project heeft geleid tot een strategie voor de gemeente, waarmee ze de komende jaren aan de slag kan gaan. Bovendien kan de gemeente het plan van aanpak periodiek actualiseren wanneer dat nodig is. Tijdens het project zijn er meer inzichten bij de gemeente ontstaan dan van tevoren verwacht. Zo kwam de gemeente erachter dat verschillende medewerkers al actief bezig zijn met zonnepanelen op hun eigen vastgoed. Daarnaast zijn er tijdens het project verschillende inventarisaties uitgevoerd, waardoor de acties in het plan van aanpak al gerichter zijn op de uitvoering.

Voor TAUW was het waardevol om de samenwerking met de gemeente De Ronde Venen voort te zetten na het opstellen van de transitievisie warmte. Met deze ervaring kunnen we andere gemeenten helpen met een strategie voor het stimuleren van zonnepanelen op diverse daktypen. Bij deze opdracht kwam veel kennis van verschillende collega's samen, zowel op inhoudelijk als op procesniveau. We zijn dan ook erg blij met dit mooie resultaat!

Wat zegt de opdrachtgever over dit project?

“Het was met TAUW een fijne transparante samenwerking. Het concept plan van aanpak was al hartstikke goed, waarna we zelf de laatste slag konden maken. We hebben als gemeente veel van het project geleerd. Over zowel het proces als het product zijn we heel tevreden.

- Projectleider gemeente De Ronde Venen

 

Meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.