Heeft u alle gevaarlijke stoffen in beeld?

Naar verwachting werken in Nederland meer dan 100.000 bedrijven met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden er naar schatting zo ongeveer 4.100 mensen als gevolg van beroepsziekten. Van dit aantal overlijden circa 3.000 (ex-)medewerkers als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) heeft in haar jaarplan voor 2021 aangegeven dat zij meer aandacht gaat besteden aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Verplichtingen voor u als werkgever

U heeft als werkgever de plicht om uw medewerkers te beschermen tegen de gevaren en risico’s op het werk, dus ook bij gevaarlijke stoffen. Er is een trend waarneembaar waarbij er vanuit I-SZW meer focus ligt op de administratieve controle. TAUW ziet deze ontwikkeling ook doorzetten richting de komende jaren.

Niet voldoen aan de inspectie heeft gevolgen!

Een bezoek aan uw bedrijf in 2021 door I-SZW wordt niet uitgesloten. Bij een inspectie wordt nagegaan of u wel aan de wet- en regelgeving voldoet en als er iets mis is, afgaande van de ernst, volgt een waarschuwing. Bij een ernstige overtreding kan het werk stilgelegd worden en kan u een boete opgelegd krijgen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met de last onder dwangsom.

 

 

 

 

Behoefte aan ondersteuning? Meldt u aan voor een vrijblijvend gesprek en laat de adviseurs van TAUW u begeleiden. 

Zo gaat u goed voorbereid en met zelfvertrouwen de komende inspectie tegemoet! 

Adviesgesprek aanvragen

 

Download onze hand-out

Het 4-stappenplan toegelicht

I-SZW heeft een 4-stappenplan ontwikkeld waarmee u in vier stappen kunt beoordelen of uw bedrijf gezond en veilig werkt met gevaarlijke stoffen. In de praktijk zien wij echter dat het niet altijd eenvoudig is om de vier stappen te doorlopen.

Met onze hand-out ‘RI&E gevaarlijke stoffen. Het 4-stappenplan toegelicht’, geven wij toelichting op elke stap uit het I-SZW 4-stappenplan. Vraag de hand-out kosteloos aan via het formulier.

Downloadformulier

 

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning?

De adviseurs van TAUW geven advies op maat en helpen u met het inventariseren en registreren van de stoffen volgens het 4-stappenplan. Zo kunnen wij op basis van de beoordeling een advies geven over de te nemen maatregelen om de risico’s van gevaarlijke stoffen aan te pakken.

Op deze manier krijgt u inzicht in de situatie binnen uw bedrijf, kan er een plan van aanpak worden gemaakt en bewustzijn worden gecreëerd op de werkvloer.

 

Waarom TAUW als uw vertrouwde adviseur?

  • Tijdig anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Specialisten die maatwerk en nazorg leveren voor uw bedrijf
  • Arbeidshygiënisten en hogere veiligheidskundigen (HVK) die uw RI&E en plan van aanpak kunnen toetsen
  • Meettechnici en een uitgebreid assortiment aan meetapparatuur ter beschikking voor het verrichten van werkplekmetingen

 

 

Chemrade: het 4-stappenplan gedigitaliseerd

TAUW werkt nauw samen met Chemrade Software BV. Chemrade voegt de verschillende stappen van het door Inspectie SZW opgestelde ‘Arbo 4-stappenplan gevaarlijke stoffen’ samen in een gebruikersvriendelijke, online applicatie. Met deze online tool wordt een overzicht gecreëerd van de aanwezige stoffen en gevaren, en wordt modelmatig de mate van blootstelling beoordeeld.

 

Behoefte aan een adviesgesprek of demonstratie van Chemrade?

Leg uw vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.