Bent u al voorbereid op de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie?

Speerpunten 2022

Sinds 2020 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (voormalig Inspectie SZW) aangekondigd bij vrijwel alle Brzo (Seveso) bedrijven te gaan inspecteren, waar dat in 2019 slechts 60% was. Hierbij ligt de focus vooral op het beheersen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen. Het jaarplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie omvat voor 2022 de volgende aandachtspunten: 

 • ATEX en mobiele apparatuur
 • Veiligstellen van installatie bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld onderhoud)
 • Tankautoverladingen bij Brzo- en niet-Brzo-bedrijven

Daarnaast houdt de inspectie in 2022 verscherpt toezicht op:

 • Het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
 • Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke (en mutagene) stoffen. In de periode 2021-2023 zullen alle Brzo-bedrijven worden bezocht en gecontroleerd volgens het “4-stappenmodel”

Brzo-bedrijven zijn veelal wel bekend met het feit dat ze de chemische- of procesveiligheid op orde moeten hebben. Met de huidige speerpunten wordt óók specifiek aandacht gegeven aan de controle op arbeidsveiligheid van werknemers. Dit aspect staat bij veel bedrijven vaak lager op de prioriteitenlijst.  

Daarnaast leert onze ervaring dat overige risicovolle bedrijven (Bevi, PGS) hier soms onbewust ook minder prioriteit aan geven. Let op: ook deze bedrijven kunnen door de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd worden.  

 

 

Bent u nog niet up-to-date? Heeft u behoefte aan ondersteuning?

Meld u aan voor de (Brzo) pre-audit en laat de specialisten van TAUW u adviseren en begeleiden.

Pre-audit aanvragen

 

 

Nieuw: Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR)

In 2022 zijn de Brzo-partners, waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie deel uitmaakt, gestart met het uitvoeren van inspecties volgens de nieuwe Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Na diverse pilots in 2021 wordt de methodiek nu bij alle Brzo-inspecties toegepast. Doel hiervan is om op een eenduidigere wijze te inspecteren en rapporteren, wat ook terug te zien is in de uniforme rapportage formats. 

De methodiek berust op drie pijlers: 

 • Systeem: Beoordeling van het preventiebeleid (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Seveso-inrichtingen. 
 • Techniek: Beoordeling van de stand en staat van de techniek. 
 • Cultuur: Inschatting van de veiligheidscultuur bij de exploitatie van de Brzo-inrichting. 

Met de LBR-inspectiemethode wordt één activiteit, proces of installatie geïnspecteerd op zowel de pijlers systeem als techniek. 

Download onze checklist & hand-out

Checklist | Op welke speerpunten focust de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022? 

Om zicht te krijgen in hoeverre u voldoet aan de huidige (Brzo) wet- en regelgeving heeft TAUW een checklist ontwikkeld. Door de stappen van deze checklist te volgen, wordt duidelijk op welke gebieden u al voldoet aan wet- en regelgeving en op welke vlakken u nog actie dient te ondernemen.

Hand-out Brzo-inspectie | Hoe ziet een Brzo-inspectie eruit? 

Sinds begin dit jaar (2022) inspecteren de Brzo-partners volgens de nieuwe methodiek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In deze hand-out bieden wij u informatie over deze inspectiemethodiek en handhaving bij eventuele overtredingen. 

Download de checklist & hand-out 

Vul onderstaand formulier in en wordt direct naar de betreffende bestanden doorverwezen.

 

 

 

Wat als er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd?

Onze adviseurs hebben in 2021 en begin 2022 gemerkt dat veel bedrijven de overtuiging hebben dat ze zware ongevallen goed weten te voorkomen, te beheersen en te bestrijden. Echter, tijdens inspecties zijn toch overtredingen op de speerpunten geconstateerd.

Niet voldoen aan de inspectie kan grote gevolgen hebben, zoals boetes of zelf stillegging van de bedrijfsvoering. Heeft u alle documenten op orde? En weet u zeker dat u in compliance bent? Met andere woorden: bent u voorbereid op de inspectie? 

Heeft u behoefte aan ondersteuning?

Pre-audit aanvragen

 

 

Waarom TAUW als uw vertrouwde adviseur? 

 • Specialisten die maatwerk en nazorg leveren voor uw bedrijf
 • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
 • Tijdig anticiperen op wijzigingen in (Brzo) wet- en regelgeving 
 • Een integrale aanpak 

Advies op maat 

Bent u zich aan het oriënteren over de te nemen stappen? Of vraagt u zich af of u goed voorbereid bent op de inspectie? TAUW heeft brede ervaring met het begeleiden van (Brzo-)bedrijven voor, tijdens én na inspectie: van het implementeren van het VBS tot blootstellingsonderzoeken. Bovendien bieden wij nazorg, zodat we de inhoud van de documenten kunnen vertalen naar uw dagelijkse praktijk. 

 


 

 

Wilt u goed voorbereid de inspectie tegemoet?

Meld u aan voor de (Brzo) pre-audit en laat de specialisten van TAUW u adviseren en begeleiden.