Innovatieve toepassingen & tools

Onderstaand genoemde tools en toepassingen worden ingezet om projecten binnen Tauw op een innovatieve manier te ondersteunen.

3D CSM 

Een 3D Conceptual Site Model (CSM) is een schematische weergave van de ondergrondse situatie. Het is een soort Building Information Modeling (BIM (Building Information Modeling) voor de ondergrond. Ook relevante bovengrondse objecten als gebouwen, wegen, lichtmasten en bomen worden toegevoegd aan het model en geven op die manier context. 

Lees meer over dit product

AERIUS calculator

AERIUS is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Tauw was in opdracht van het Rijk betrokken bij de ontwikkeling van dit rekeninstrument. AERIUS is ook de rekentool van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat onlangs door de Raad van State buiten werking is gesteld.

Lees meer over deze toepassing

Pharius - Compliance Management tool 

Pharius is een online compliance applicatie dat u handvatten biedt over de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Deze gebruiksvriendelijke, online applicatie helpt u, om naast de ondersteuning door en kennis van Tauw, inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen het bedrijf heeft op basis van de actuele wet- en regelgeving. 

Lees meer over dit product