3D CSM 

Een 3D Conceptual Site Model (CSM) is een schematische weergave van de ondergrondse situatie. Het is een soort Building Information Modeling (BIM (Building Information Modeling) voor de ondergrond. Ook relevante bovengrondse objecten als gebouwen, wegen, lichtmasten en bomen worden toegevoegd aan het model en geven op die manier context. 

Lees meer

AERIUS calculator

AERIUS is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Tauw was in opdracht van het Rijk betrokken bij de ontwikkeling van dit rekeninstrument. AERIUS is ook de rekentool van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat onlangs door de Raad van State buiten werking is gesteld.

Lees meer

Pharius - Compliance Management tool 

Pharius is een online compliance applicatie dat u handvatten biedt over de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Deze gebruiksvriendelijke, online applicatie helpt u, om naast de ondersteuning door en kennis van Tauw, inzichtelijk te krijgen welke verplichtingen het bedrijf heeft op basis van de actuele wet- en regelgeving. 

Lees meer

Virtual reality engineering

Loop virtueel door het ontwerp van een project met Virtual Reality Engineering (VRE). Met VRE beleeft u een project vanuit verschillende posities en invalshoeken, nog voordat het project buiten gerealiseerd is. VRE biedt een virtuele wereld, volledig gebaseerd op het 3D ontwerp. Het maakt een technisch ontwerp bespreken laagdrempeliger dan ooit, doordat meerdere mensen tegelijk door het virtuele ontwerp kunnen lopen en elkaar kunnen horen en zien.

Lees meer

XRF

De XRF-meter is een röntgen fluorescentie spectrometer en meet de samenstelling en de aanwezige verontreiniging van het materiaal. XRF staat voor X-ray Fluoresence. De XRF-meter meet diverse elementen door de uitzending van röntgenstraling, waaronder zware metalen.

Lees meer

Tegsis Soil Viewer

Op onder andere industriële sites vinden continu ontwikkelingen plaats waarbij werknemers of aannemers in contact komen met de bodem. Of het nu gaat om grootschalige nieuwbouw of klein onderhoud aan het riool: een zo actueel mogelijk beeld van de situatie onder het maaiveld is altijd belangrijk. Daarom ontwikkelde TAUW de TEGSIS Soil Viewer. De Soil Viewer applicatie geeft u informatie op maat en snel inzicht in de (water)bodem- of grondwaterkwaliteit op uw site.

Lees meer