Over deze artikelenreeks 

De industrie staat voor de grote uitdaging om te verduurzamen. Dat is een grote uitdaging voor een sector die decennialang gewend is fossiele bronnen te gebruiken en verantwoordelijk is voor bijna een derde van de CO2-uitstoot in de wereld. In 2030 moet de CO2-uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55% verminderd zijn (t.o.v. 1990). Recentelijk heeft het kabinet aangekondigd te willen investeren in de verduurzaming en de strategische positie van de industrie om de verduurzamingsdoelen in 2030 te halen. 

In de artikelenreeks praten onze inhoudsdeskundigen u bij over de uitdagingen waar de industrie, nu én de komende jaren, voor gesteld staat. Ook zullen onze experts dieper ingaan op de mogelijkheden rondom het verduurzamen van de industrie en hun (recente) ervaringen hiermee. Zo zullen zij onderwerpen als herontwikkeling op verontreinigde grond, de chemietransitie en klimaatbestendige industrie verder belichten.

  • Meld u via het formulier snel (en kosteloos) aan

 

Aanmeldformulier