Industriële klanten van Tauw

Duurzaamheid in de industrie

Als industrie of bedrijf kunt u te maken krijgen met diverse problemen en vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, locatieontwikkeling of bodemverontreiniging.

Daarbij dient u ook te voldoen aan wet- en regelgeving en treedt binnenkort de Omgevingswet in werking. Met Tauw weet u zeker dat alles soepel en in compliance verloopt. Zonder zorgen, mét vertrouwen en expertise

Tauw heeft met meerdere (industriële) bedrijven samengewerkt:

  • Eindhoven Airport 
  • Port of Rotterdam
  • Continental
  • Vopak
  • en meer 

 

 

Bodemonderzoek en sanering 

Bodem hoort bij Tauw. Wij helpen u met al uw vragen over landbodem, waterbodem, ondergrond en grondwatergebied. Wij werken onder meer aan opdrachten op het gebied van bodemonderzoek, bodemsanering, innovaties, klimaatvraagstukken, locatieontwikkeling, bodembeleid, geo-informatie, veiligheid, bodembescherming, nieuwe bodembedreigingen en bodemkwaliteitsbeheer. Dit doen we op een manier die past bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie. 

Locatieontwikkeling

Uw fabrieks- of bedrijfslocatie (her)ontwikkelen? Tauw helpt u bij de ontwikkeling van uw bedrijfslocatie binnen de totale levenscyclus van de onderneming. Van planning en ontwikkeling van de site, productie- en gebruiksfase en de herontwikkeling tot eventuele bedrijfsverplaatsing of sluiting. Ook adviseren en ontzorgen we u over de locatiekeuze, het voldoen aan wet- en regelgeving, het ontwerp en beheer en onderhoud.

Compliance

Voldoen aan wet- en regelgeving geeft license to operate. Hoe pakt u dit integraal aan? Tauw heeft jarenlange ervaring met deze en andere vragen. Denk aan controle op en implementatie van gezonde arbeidsomstandigheden, veiligheid in ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld spoorveiligheid, tunnelveiligheid, overstromingsrisico’s) en veiligheidsonderzoek voor het in bedrijf houden van installaties.

Transactie

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en vereisten in de vergunningen? Dit moet bij een transactie vooraf inzichtelijk worden. Tauw ontzorgt en begeleidt dit totale proces op milieu, arbo, veiligheid en duurzaamheid, bijvoorbeeld met Environmental Due Diligence. U kunt als potentiële koper of als verkoper onze hulp inschakelen bij het maken van de transactie. Een fusie of overname op de planning?

Omgevingswet 2022

Door de invoering van de Omgevingswet kunnen bedrijven voor uitdagingen komen te staan. Blijft mijn milieuvergunning geldig? Heeft het invloed op mijn bedrijfsvoering? Bij wie moet ik een vergunning aanvragen en wanneer moet ik dat doen? Omdat de wet gevolgen kan hebben voor uw (toekomstige) bedrijfsvoering is het belangrijk om tijdig te beoordelen wat de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn. TAUW ondersteunt u hierbij!

Industriële icoonprojecten van Tauw

Eindhoven Airport

Sinds 2014 is Tauw een partner voor Eindhoven Airport voor een breed scala aan diensten. Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven is volop in beweging. In 2013 is de terminal uitgebreid en is er een hotel gebouwd.

Waterbodemonderzoek Havenbedrijf Rotterdam

Binnen een raamcontract voert Tauw de komende jaren waterbodemonderzoek uit voor Havenbedrijf Rotterdam. ‘De verwachting is dat de komende jaren er nog veel waterbodemonderzoeken nodig zijn’, aldus Remco Pikaar, contractmanager van Tauw.

Bodemsanering Ardagh Veenendaal

De bodemsanering op de locatie van verpakkingsproducent Ardagh in Veenendaal is succesvol afgerond. Toch moeten er mogelijk nog kosten worden gemaakt als gevolg van de resterende bodemverontreiniging. Tauw heeft deze geïnventariseerd en zo Ardagh ondersteund bij het veiligstellen van budget voor de toekomst.