Industrie & bedrijven

Met denkkracht helpen wij mee om de meerwaarde van het duurzaam ontwikkelen van (industriële) locaties te verzilveren. Die denkkracht wortelt in het hart van onze dienstverlening: bodem en milieu.

(Industriële) klanten van Tauw Nederland

Tauw Takes Care

Wilt u als bedrijf uw doelen bereiken, dan wilt u dat vast op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen.

Wilt u als bedrijf uw doelen bereiken, dan zult u dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen doen. U opereert immers niet geïsoleerd van de samenleving. Omwonenden, overheden, klanten, leveranciers en ook medewerkers verwachten ‘goed burgerschap’ van u en uw organisatie. Dat schept kansen en geeft verplichtingen. Onder andere op het gebied van milieu, veiligheid, energie en bedrijfsvoering.

Deskundig en betrouwbaar, Tauw Takes Care!

Onze expertise binnen de industrie

Wilt u als bedrijf uw doelen bereiken, dan wilt u dat vast op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen.

Icoonprojecten

Wij zijn trots op ál onze projecten, maar sommige zijn wel heel speciaal. Wij noemen ze onze icoonprojecten. Projecten waarin we net wat verder gaan, waarin we mooie samenwerkingen aangaan, of projecten die uitblinken in complexiteit. Kortom, projecten waarmee we voor de dag kunnen komen.

Eindhoven Airport

Sinds 2014 is Tauw een partner voor Eindhoven Airport voor een breed scala aan diensten. Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven is volop in beweging. In 2013 is de terminal uitgebreid en is er een hotel gebouwd.

lees verder
Waterbodemonderzoek haven Rotterdam

Binnen een raamcontract voert Tauw de komende jaren waterbodemonderzoek uit voor Havenbedrijf Rotterdam. ‘De verwachting is dat de komende jaren er nog veel waterbodemonderzoeken nodig zijn’, aldus Remco Pikaar, contractmanager van Tauw.

lees verder
Restverontreiniging na sanering: risicoanalyse Ardagh

De bodemsanering op de locatie van verpakkingsproducent Ardagh in Veenendaal is succesvol afgerond. Toch moeten er mogelijk nog kosten worden gemaakt als gevolg van de resterende bodemverontreiniging. Tauw heeft deze geïnventariseerd en zo Ardagh ondersteund bij het veiligstellen van budget voor de toekomst.

lees verder

Neem contact op

Henry Raben
T: +31 65 39 40 21 8
E:henry.raben@tauw.com
LinkedIn
Henry Raben