Tauw, specialist in ecologische onderzoek en advies

 

Bekijk het aanbod van Tauw op het gebied van ecologisch onderzoek:

  • Ecologisch onderzoek
  • Quickscans
  • Advies (ecologische) wetgeving en beleid zoals het PAS
  • Ondersteuning bij ruimtelijke planvorming
  • Biodiversiteit en groenkapitaal
  • Aquatische ecologie

De kosten van een ecologisch onderzoek

Aan de hand van uw wensen en behoeftes wordt een op maat gemaakte offerte opgeleverd.

Grootste team ecologen van Nederland

Met ruim 30 ecologen heeft Tauw brede kennis over planten- en diersoorten in huis. Wij hebben specialisten die dagelijks in het veld lopen. Zij weten op basis van landschap en type bebouwing welke vleermuizen, vogels, vissen, planten of andere soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Zo doen we doelgericht en efficiënt onderzoek, en kunnen we tegelijkertijd alle kansen inschatten voor compensatiemaatregelen of natuurontwikkeling.

Bij toetsingen aan de natuurwetgeving kan er sprake zijn van een juridisch traject. Ellenlange rechtelijke procedures proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Gedegen veldonderzoek en een kundige juridische interpretatie van de resultaten is daarvoor van belang. Natuurlijk denken wij mee over werkbare oplossingen binnen de geldende regels.

Integrale benadering: breder dan alleen ecologische insteek

Onze ecologie adviseurs zijn gewend om samen met de specialisten de gegevens uit het veld te verwerken in een natuurtoets, vergunningaanvraag, beheerplan, meetnet of monitoringsplan. De meerwaarde van ons advies is dat wij in staat zijn om integrale oplossingen te bieden. Wij combineren onze ecologische kennis met de andere vakgebieden van Tauw, zoals ruimtelijke planvorming, civiele techniek, hydrologie, bodem en lucht. Behalve voor ecologie hebben we oog voor deze andere aspecten en belangen die binnen een project spelen.

Innovaties: ontdek onze Ecoviewer

Innovatie vinden wij bij Tauw belangrijk. U heeft als opdrachtgever online toegang tot actuele onderzoeksresultaten, kaarten en rapportages, bijvoorbeeld via onze webtool de Ecoviewer. We kunnen steeds beter en sneller in beeld krijgen of en welke diersoorten in een gebied voorkomen. Zo gebruiken we camera’s en batloggers voor marter- en vleermuisonderzoek en environmental DNA (eDNA) om soorten in water en op land aan te tonen. 

Ook werken we mee aan bijzondere projecten, zoals het project (S)ken je sloot waarin we samenwerken met Waternet en boeren. Met korte films laten we zien hoe de boeren hun natuurvriendelijke oevers in landbouwgebieden kunnen onderhouden en verbeteren zodat de waterkwaliteit verbetert.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts