Emissiemetingen

Wilt u de uitstoot meten van uw installatie of uw eigen meetapparatuur laten controleren? Wij voeren luchtmetingen uit en weten als geen ander hoe gevoelig resultaten kunnen liggen in relatie met uw omgeving en het bevoegd gezag. Iedere dag is ons team van 30 lucht specialisten bezig met onder andere:

  • Vergunningsmetingen

We testen of u nog in compliance bent. Dit doen we door discontinue en continue metingen uit te voeren conform de geldende normen. Bij discontinue metingen nemen we monsters en analyseren deze in een laboratorium. Zo testen we bijvoorbeeld of er stof, zware metalen of dioxine aanwezig zijn. Voor continue metingen, zoals NOx, N2O, SO2, CO en koolwaterstoffen, gebruiken we een meetwagen. Hiermee doen we een continue meting van uw uitstoot. Op basis van deze metingen tonen wij aan of u aan de wetgeving, zoals het activiteitenbesluit, voldoet.  

  • Verificatiemetingen

We testen of uw automatisch meetsysteem (AMS) voldoet aan de norm NEN-EN 14181. Dit is de norm voor de kwaliteitsborging van uw eigen meetsysteem. Voorafgaande aan de metingen begeleiden we de functionele testen. Wanneer er iets niet klopt aan uw systeem, kunnen we dit direct aangeven. Dan hoeven we niet onnodig met onze meetwagen langs te komen. Wij zijn de specialisten in zowel de uitgebreide test (QAL2) als de jaarlijkse controle (AST).    

Tauw en de Air Viewer

Vindt u het ook vervelend dat uw resultaten in meerdere rapportages staan? En dat u deze uitslagen elke keer weer moet opzoeken? Tauw heeft de Air Viewer ontwikkeld. Met behulp van deze tool is het mogelijk om alle resultaten die gemeten zijn per schoorsteen in te zien. Op deze manier ziet u in één oogopslag wat er tijdens de verschillende meetsessies is vastgesteld en of u in compliance bent.

Garantiemetingen

Wij voeren garantiemetingen uit bij nieuwe installaties. Tauw test of uw systeem de afgesproken garanties haalt. Wij meten niet alleen kleine installaties, maar ook hele verbrandingsinstallaties. Zo kunnen we bijvoorbeeld de garanties controleren ten aanzien van afvalstoffen, automatische meetsystemen, emissies, doorzet, geluid, trillingen, rendementen, verbruiksmaterialen, veiligheidseisen en werkplek omstandigheden. Deze performancemetingen voert Tauw zelf uit, of staan onder toezicht van onze specialisten. 

Procesmetingen

Weet u wat er in uw rookgasreiniging gebeurt met de concentratie van de verschillende parameters? Tauw voert procesmetingen uit. Door tussen verschillende processtappen metingen uit te laten voeren, krijgt u inzicht in uw proces en kunt u het verwijderingsrendement van uw rookgasreiniging bepalen. Dit zijn ook wel rendementsmetingen. Heeft u geen rookgasreiniging of functioneert deze onvoldoende, dan kunnen wij samen met u vaststellen welke mogelijkheden er zijn voor emissiereductie. 

SCIOS metingen

De overheid heeft nieuwe regels opgesteld voor stookinstallaties. Per 1 januari 2017 moeten deze installaties voldoen aan de nieuwste NOx-emissie-eis. Voldoet uw stookinstallatie aan de nieuwe eisen? Wij beschikken over uitgebreide expertise op dit vakgebied en specifiek over de veranderende wetgeving. Ons kwaliteitsborgingsniveau is hoger dan de gecertificeerde SCIOS-metingen (scope 6). Voldoet uw installatie niet aan de nieuwe regelgeving? Dan weet u met ons onafhankelijke advies wat de consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn voor uw installatie(s). 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Roger Stoeltie
T: +31 62 27 92 35 8
E:roger.stoeltie@tauw.com
LinkedIn
Roger Stoeltie