Tauw Nederland, specialist in emissiemetingen

Het aanbod emissiemetingen van Tauw:

  • Vergunningsmetingen; bent u nog compliance?
  • Emissiemetingen; uitstoot gevaarlijke stoffen
  • Garantiemetingen; haalt u (verbrandings)installatie de afgesproken garantie?
  • Procesmetingen; wat gebeurt er in uw rookgasreiniging?
  • SCIOS metingen; voldoet u aan de NOX eis en wetgeving?

Emissiemeting aanvragen 

Toelichting op onze emissiemetingen 

Wilt u de uitstoot meten van uw installatie of uw eigen meetapparatuur laten controleren? Wij voeren luchtmetingen uit en weten als geen ander hoe gevoelig resultaten kunnen liggen in relatie met uw omgeving en het bevoegd gezag. Iedere dag is ons team van 30 lucht specialisten bezig met onder andere:

Vergunningsmetingen

We testen of u nog in compliance bent. Dit doen we door discontinue en continue metingen uit te voeren conform de geldende normen.

Bij discontinue metingen nemen we monsters en analyseren deze in een laboratorium. Zo testen we bijvoorbeeld of er stof, zware metalen of dioxine aanwezig zijn.

Voor continue metingen, zoals NOx, N2O, SO2, CO en koolwaterstoffen, gebruiken we een meetwagen.

Verificatiemetingen

We testen of uw automatisch meetsysteem (AMS) voldoet aan de norm NEN-EN 14181. Wanneer er iets niet klopt aan uw systeem, kunnen we dit direct aangeven. Tauw is specialist in zowel de uitgebreide test (QAL2) als de jaarlijkse controle (AST).    

Garantiemetingen bij nieuwe installaties

Tauw test of uw systeem de afgesproken garanties haalt. Wij meten niet alleen kleine installaties, maar ook hele verbrandingsinstallaties. Zo kunnen we bijvoorbeeld de garanties controleren ten aanzien van afvalstoffen, automatische meetsystemen, emissies, veiligheidseisen, geluid, etc.

Procesmetingen rookgasreiniging

Weet u wat er in uw rookgasreiniging gebeurt met de concentratie van de verschillende parameters? Tauw voert hiervoor procesmetingen uit. Door tussen verschillende processtappen metingen uit te laten voeren, krijgt u inzicht in uw proces en kunt u het verwijderingsrendement van uw rookgasreiniging bepalen.
 

SCIOS metingen (Voldoen aan NOx emissie eis)

Per 1 januari 2017 dienen installaties te voldoen aan de nieuwste NOx-emissie-eis. Wij beschikken over uitgebreide expertise in dit soort metingen, het vakgebied en specifiek over de veranderende wetgeving. Ons kwaliteitsborgingsniveau is hoger dan de gecertificeerde SCIOS-metingen (scope 6). 

In één oogopslag alle meetresultaten in beeld

Vindt u het ook vervelend dat uw resultaten in meerdere rapportages staan? En dat u deze uitslagen elke keer weer moet opzoeken? Tauw heeft de Air Viewer ontwikkeld. Met behulp van deze tool is het mogelijk om alle resultaten die gemeten zijn per schoorsteen in te zien. Op deze manier ziet u in één oogopslag wat er tijdens de verschillende meetsessies is vastgesteld en of u in compliance bent.

 

Vraag onderstaand een emissiemeting aan voor uw bedrijf