Over het proeflaboratorium

Bij TAUW werken we iedere dag aan een vitalere leefomgeving. We ondersteunen opdrachtgevers met praktische oplossingen voor verschillende actuele (milieu)uitdagingen. Een belangrijk onderdeel van grote en kleine projecten zijn de vele bodem, water en ander soortige monsters die we dagelijks testen. Naast deze ‘standaard’ testen en onderzoeken, gaan we in ons laboratorium (‘proeflab’). net een stap verder. We onderzoeken hier met de nieuwste beschikbare technieken de specifieke details van een uitdaging, vergelijken de theoretische werking en praktijkresultaten van potentiële oplossingen, onderzoeken wat het effect is van bepaalde optimalisaties en leggen resultaten vast voor onderbouwingsdocumenten. Dat doen we voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen op onder andere het gebied van (afval)water, bodem en afvalstoffen.

Proeven met (Afval)water

TAUW ondersteunt industriële bedrijven en waterschappen met onderzoeken op het gebied van afvalwater, als deze bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn en ze daarmee korting van het waterschap kunnen krijgen. Met de onderzoeken creëren we inzicht in de kwaliteit van het afvalwater en bieden we objectieve data waarop een passende zuiveringsheffing en eventuele T-correctie kan worden gebaseerd. Ook daar waar sommige stoffen moeten voldoen aan bepaalde eisen, kunnen wij onderzoeken hoe een bedrijf aan deze eisen kan voldoen. Daarnaast testen we ook de meest geschikte zuiveringsmogelijkheden voor iedere situatie. Zo doen we in het testlaboratorium onder andere:

 • Microscopisch slibonderzoek
 • Slib-activiteittesten
 • Actieve koolfiltratie
 • Ionenwisseling
 • Afbreekbaarheidstest (Zahn-Wellens)

Meer informatie over afvalwateronderzoek
 

Proeven met bodem

De bodem bevat steeds meer verontreinigingen, met veranderende stoffen die zich op verschillende manieren verplaatsen. In het laboratorium onderzoeken we de verplaatsing van deze stoffen in de bodem en hoe ze op een veilige manier geborgen kunnen worden.

Ook voeren we vooronderzoeken voor bodemsaneringen uit. Hierbij onderzoeken we wat een effectieve manier van saneren is. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • biologische afbraak
 • in situ metaalprecipitatie
 • permanganaat-additie

Meer informatie over bodemonderzoek en waterbodemonderzoek

Proeven met afvalstoffen

De overheid streeft naar een sterke reductie van afvalstoffen. Dat leidt bijvoorbeeld tot hogere kosten voor bedrijven en strengere wetgeving. Hierdoor moeten organisaties op zoek naar slimme nieuwe toepassingen van afvalstoffen. TAUW ondersteunt hen daarbij door onderzoek te doen naar de samenstelling van de afvalstoffen, de toxiciteit van bepaalde stoffen en te testen welke toepassing van afvalstoffen geschikt is in hun situatie.

Onderzoeken en analyses die uitgevoerd worden zijn:

 • Onderzoek naar toxiciteit van stoffen
 • Sorteeranalyses van de afvalstoffen
 • Bepaling uitlooggedrag
 • Effecten veroudering
 • Immobilisatie van een verontreiniging

Meer informatie over afvalstoffen in een circulaire economie

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.Henk-Jan Heres

  +31 65 31 66 54 4

  Stuur mij een mail

Overige onderzoeken

Waar de milieuproblematiek zich continu ontwikkelt, geldt hetzelfde voor wetgeving én innovatie. Dat betekent dat organisaties continu voor nieuwe uitdagingen komen te staan, waarin onderzoek nodig is. TAUW beschikt over de kennis én de flexibiliteit om voor iedere toekomstige (milieu)uitdaging een representatief onderzoek in te richten.  

Productoptimalisaties

Veranderende wet- en regelgeving of veranderende wensen uit de markt vragen optimalisaties van producten. Lager energieverbruik, bredere toepassingen, kleinere afmetingen, er kunnen allerlei aanpassingen noodzakelijk zijn. In het laboratorium kan met verschillende testen worden onderzocht of producten voldoen aan de nieuwe eisen of op welke wijze dit mogelijk is.

Sensoring

Innovatieve sensoren bieden organisaties de kans om processen of situaties beter in beeld te krijgen. Maar niet iedere sensor is geschikt of betrouwbaar voor iedere situatie. Het laboratorium bepaalt met tests en experimenten de effectiviteit, toepasbaarheid en betrouwbaarheid van sensoren in de specifieke situatie van de opdrachtgever. Op basis van de resultaten geven wij een onafhankelijk advies.

Ontdek de mogelijkheden

Ons laboratorium is een onmisbare schakel in duurzame innovatie bij organisaties uit allerlei sectoren. Zoekt u een vakkundige onderzoekspartner voor uw vraagstuk? We denken graag met u mee.