Dit doen we onder andere op het gebied van water, bodem, afvalstoffen, lucht, geluid en trillingen. Zo testen we sensoren bijvoorbeeld op bruikbaarheid in verschillende situaties en analyseren we (afval)water-, reststof- en bodemmonsters op samenstelling en verwerkingsmogelijkheden. Dit doen we onafhankelijk en zo transparant en nauwkeurig mogelijk, zodat de data betrouwbaar is.  

Proeflab onderbouwt adviezen

Vanuit industriële bedrijven en overheidsinstanties ontvangen we de meest uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot afvalwaterbehandeling, extracties uit grondwater, brandvertraging van rubber en uitloogtesten van grondmonsters. Door het uitvoeren van specifieke testen in ons proeflab kunnen we het advies aan onze klanten onderbouwen met concrete data. Het proeflab, met een oppervlakte van 150 m2, beschikt over vele soorten apparaten en machines om de meest uiteenlopende testen te kunnen uitvoeren, zoals:

  • Aerobe afbraaktesten op semi-technische schaal (100-200 liter) met actief slib of slib op drager
  • Onderzoek naar toxiciteit van stoffen
  • Microscopisch slibonderzoek en slib-activiteittesten
  • Brandvertragingstesten
  • Onderzoek reststoffen, zoals samenstelling, sorteeranalyses, bepaling uitlooggedrag, effecten veroudering
  • Coagulatie/flocculatie-testen
  • Actieve koolfiltratie
  • Ionenwisseling
  • Vooronderzoek bodemsanering: in situ metaalprecipitatie, biologische afbraak, permanganaat-additie, et cetera

Uitvoering op maat

Alle testen voeren we volgens een standaardprotocol uit. Deze protocollen zijn vastgelegd in onder andere NEN/ISO-normen. Sommige testen zijn niet vastgelegd. Hiervoor hebben wij zelf protocollen ontwikkeld, gebaseerd op jarenlange ervaring. Omdat iedere onderzoeksvraag uniek is, worden de testmogelijkheden specifiek voor iedere opdracht bepaald. Noodzakelijke afwijkingen van het protocol bespreken we voor met de klant. Ook kunnen klanten hun voorkeur aangeven over de uitvoering van een test. Het is onze taak om te waarborgen dat deze keuzes geen invloed hebben op de nauwkeurigheid en onafhankelijkheid van de uitkomsten. Zo kunnen wij als adviesbureau onafhankelijk blijven en onafhankelijke resultaten bieden.

Computers en data spelen een grote rol in ons dagelijks leven, zo ook op zakelijk gebied. Door data te verzamelen komen we meer te weten over de dynamische processen die zich afspelen in het milieu. Daarom zet Tauw regelmatig sensoren in, bijvoorbeeld om de hoeveelheid afvalwater te meten, data van geluid(soverlast) te verzamelen of de kwaliteit van een wegdek te meten.

Sensoring the future

Door bij (pilot)testen gebruik te maken van specifieke sensoren, krijgen we goed inzicht in de toepasbaarheid en nauwkeurigheid van elke sensor. Deze sensoren kunnen ook worden ingezet in het veld, bijvoorbeeld bij metingen van oppervlaktewater, afvalwater, bodem en lucht. Denk aan het monitoren van stoffen als stikstof, organische stoffen en oliën in water en waterstofsulfide (H2S), Koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organische componenten (VOCs) in lucht. Met sensoren monitoren we continu complexe processen. Dit levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor het lokaliseren van procesverstoringen, het verkrijgen en behouden van vergunningen en voor inzicht in de karakteristieken van afvalstromen. De data wordt door ons verwerkt en vertaald naar overzichtelijke en goed leesbare rapportages.

Modulaire zuivering voor afvalwater

Voor bedrijven in de voedselindustrie ligt de focus op het ontwikkelen en produceren van voedingsproducten. Vaak zien wij dat het verwerken van de resulterende afvalstromen nog niet de noodzakelijke aandacht krijgt. Het afvalwater dat vrijkomt bij productieprocessen is vaak erg vervuild en wordt geloosd tegen hoge kosten. Deze kosten kunnen aanzienlijk verminderd worden door gebruik te maken van de modulaire zuivering van Tauw.

Onze modulaire zuivering bestaat uit meerdere losse modules die ervoor zorgen dat verontreinigingen uit het afvalwater worden verwijderd. Verwijderingsrendementen tot wel 90% zijn mogelijk door gebruik te maken van de juiste zuiveringstechnieken. Omdat de samenstelling van elk afvalwater anders is, kan de zuivering uit verschillende modules worden samengesteld. Dat is de flexibiliteit van de modulaire zuivering.

In het laboratorium van Tauw kunnen we bepalen of de modulaire zuivering geschikt is voor uw afvalwater.  Met onze testfaciliteiten wordt vastgesteld wat de ideale zuiveringsmethode is om een maximaal verwijderingsrendement te behalen. Door een kleine installatie in te zetten kunnen wijzigingen snel worden doorgevoerd en moeilijkheden vroegtijdig worden aangepakt. Dit is een ideale manier om te achterhalen of lozingskosten verminderd kunnen worden.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Roger Stoeltie
T: +31 62 27 92 35 8
E:roger.stoeltie@tauw.com
LinkedIn
Roger Stoeltie