Masterclass Omgevingswet voor de industriële bedrijven

Aanmelden voor deze masterclass is niet meer mogelijk!

Rotterdam, Deventer & Groningen
, 28 mei, 6 juni & 13 juni

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Hier hebben alle industriële bedrijven nu al mee te maken omdat hij veel bestaande en relevante wetgeving gaat vervangen. Zelfs al voor de definitieve invoering is de wet van invloed op de bedrijfsvoering, zoals het moment waarop een milieuvergunning wordt aangevraagd. Maar ook kan hij invloed hebben op bestemmingsplannen, handhaving en meldingen Activiteitenbesluit. Waar gaat de Omgevingswet invloed op hebben en wat gaat hij vervangen? Maar ook: hoe blijft u voldoen aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving?

Om u voor te bereiden op deze wet, om de (on)mogelijkheden uiteen te zetten voor uw industriële bedrijf en om uw vragen hierover te beantwoorden organiseert Tauw de Masterclass ‘Omgevingswet voor de industriële bedrijven’. Dit doen wij op 3 verschillende data en locaties:

  • Dinsdag 28 mei 2019 in De Vertrekhal Rotterdam
  • Donderdag 6 juni 2019 in Fooddock Deventer
  • Donderdag 13 juni 2019 in de Mediacentrale Groningen

Let op: het programma in Groningen begint om 15:30 i.p.v. 14:00

Wanneer vraagt u een milieuvergunning aan?

In deze masterclass krijgt u inzicht in de veranderingen, de gevolgen en de mogelijke voor- en nadelen van de invoering van de Omgevingswet in 2021 voor industriële bedrijven. Naast onze eigen visie op de implicaties van de wet, zal Gerrit Kremers het juridische kader en de juridische gevolgen voor u inzichtelijk maken. Als jurist Omgevingsrecht en schrijver van het boek ‘Omgevingswet in kort bestek’ is hij momenteel op verschillende plekken betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Met deze informatie bent u in staat om een bewuste afweging te maken van het moment waarop u actie moet ondernemen.

Neem contact op met Tauw

Heeft u vragen over de masterclass of wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: Rosalie Geerlinks
E-mail: rosalie.geerlinks@tauw.com
Tel: +31 61 10 39 63 3

 

Algemene informatie

Locatie
Rotterdam, Deventer & Groningen

Extra informatie

Programma (Groningen begint om 15:30 i.p.v. 14:00)

14:00 - 14.30 uur 
Inloop 

14:30 – 14.40 uur 
Welkom

14:40 – 15.30 uur 
Implicaties van de Omgevingswet voor industriële bedrijven. Rosalie Geerlinks (Adviseur Vergunningen, Tauw)

15:30 – 15.45 uur 
Pauze

15:45 – 16.30 uur 
Omgevingswet in kort bestek. Mr. Dr. Ing. Gerrit Kremers (jurist Omgevingsrecht)

16:30 – 16.45 uur 
In compliance met de Omgevingswet. Marco Bastiaanssen (Tauw)

16:45 – 17.00 uur 
Vragen, discussie en afronding

17:00 – 18.00 uur 
Borrel

Aanmelden