Gouda bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Op 10 maart nam wethouder Klijmij-van der Laan verschillende prijzen in ontvangst, waaronder 16 uur ecologisch advies van TAUW. We feliciteren Gouda met hun inzet om van de gemeente een bijvriendelijke en biodiverse omgeving te maken voor wilde bijen.

13 maart 2023

 

Voedsel en nestelplekken voor bijen

Bijvriendelijke bermen, bijvriendelijke bomen en bijvriendelijke buurten: Gouda is goed bezig. Meer dan 60% van het totaal aantal bomen is bijvriendelijk en er zijn veel nestelplekken in de buurt van bloemrijke gebieden. De jury van Nederland Zoemt roemt Gouda om haar maaibeheer. Er wordt vaak pas na de bloei gemaaid, zodat er geen voedsel voor de bijen verdwijnt. Niet alles wordt in één keer gemaaid en het maaisel blijft een aantal dagen liggen voor het wordt weggehaald. Zo kunnen insecten eerst een nieuw plekje zoeken. Ook steeds meer inwoners zetten zich in voor wilde bijen, zo zijn er tuinambassadeurs opgeleid en adopteerden al 400 buurtbewoners stukjes openbaar groen.

Michel Klijmij-van der Laan, wethouder Natuur, Milieu en Dierenwelzijn, gemeente Gouda: “Ik ben bijzonder trots op deze prijs. Wilde bijen spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit van onze stad. Daarom helpen we de bijen samen met onze inwoners, zodat ook in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van onze stadsnatuur.” 


Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.


Gouda nog bijvriendelijker

Op vrijdag 10 maart, de eerste dag van NLdoet, neemt wethouder Klijmij-van der Laan de prijs in ontvangst. De gemeente krijgt een insectenhotel van TP Solar, bloembollen van JUB Holland, bijvriendelijke planten van Griffioen Wassenaar en 16 uur aan ecologisch advies van TAUW cadeau. De planten gaan meteen de grond in: betrokkenen en buurtbewoners gaan direct na de uitreiking aan de slag. De bloembollen worden uitgedeeld onder groene buurtinitiatieven, als dank voor hun inzet voor de wilde bij.


Extra beloning voor de gemeente namens TAUW

TAUW helpt publieke organisaties, bedrijven en bedrijvenparken natuurinclusief te denken door kansen voor biodiversiteitherstel in hun regio in beeld te brengen en om te zetten in heldere ambities. Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Als sponsor van IVN Natuureducatie en de campagne Nederland Zoemt, willen we de gemeente Gouda graag helpen bij hun missie: de gemeente zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij als extra beloning de ecologische adviesuren beschikbaar gesteld.

Frank Aarts, teammanager ecologie en biodiversiteit van TAUW die op 10 maart deze extra beloning namens TAUW uitreikte vertelt: "Erg leuk om afgelopen vrijdag aanwezig te zijn bij de uitreiking in de gemeente Gouda. Dat de betrokkenheid binnen de gemeente groot is, werd duidelijk door de rol die de plaatselijke natuurverenigingen spelen in dit succes. En extra leuk dat de prijs werd uitgereikt op een basisschool in Gouda, waarbij de basisschoolleerlingen en een heuse kinderwethouder aanwezig waren. Goed om te zien dat het belang van biodiversiteitsherstel en de rol van de wilde bij daarin op deze manier wordt overgedragen aan de volgende generatie."

TAUW & IVN

Sinds 2014 is TAUW sponsorpartner van IVN. Elk jaar stellen we 10.000 euro ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Het programma waar onze sponsorbijdrage voor wordt ingezet is Nederland Zoemt, een landelijk actieprogramma voor de wilde bij.

 

Meer over biodiversiteit 

Gerelateerd nieuws

13 maart 2023 | Nieuws

Gouda bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven…

26 oktober 2022 | Nieuws

TAUW draagt bij aan groene bedrijventerreinen dankzij miljoenenimpuls

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen…

23 juni 2022

Bouwsector slaat handen ineen voor meer biodiversiteit met Stichting…

Lees verder...
16 mei 2022

TAUW door Deloitte verkozen tot Best Managed Company 2021/2022

Lees verder...
16 maart 2022

Arnhem bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2022

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.