TAUW de komende jaren met Water Zuiveringen Alliantie partners betrokken bij de renovatie waterlijn RWZI Tilburg

Waterschap De Dommel heeft het raamcontract voor diverse aanpassingen aan de Rioolwaterzuivering Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC), en haar partners in de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) Tauw en RWB. Voor een periode van 3 jaar met verlengingsoptie van nog eens 3 jaar zullen in bouwteamverband grootschalige aanpassingen verricht worden aan de waterzuivering.

15 september 2021

Integrale samenwerking

De raamovereenkomst zal uitgevoerd worden in een integrale samenwerking tussen Mobilis en Croonwolter&dros. Voor adviesdiensten en engineering is TAUW betrokken en voor de werktuigbouwkundige activiteiten is RWB Water de vaste ketenpartner. De opdracht werd onder andere gegund op basis van een plan van aanpak en een interview, waarin de visie op de lange termijn samenwerking, organisatie, kostenefficiëntie, planning en ruimte voor innovatie en kansen de centrale thema’s waren.

Ondertekening

De gunning werd officieel bekrachtigd tijdens de Project Start Up op 15 september door Jan-Evert van Veldhoven van Waterschap De Dommel en Wim de Jong vanuit de combinatie Mobilis- Croonwolter&dros.

RWZI Tilburg

De rioolwaterzuivering in Tilburg zuivert het afvalwater van Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. De zuivering heeft momenteel een capaciteit van 340.000 inwoners equivalenten (dit wordt verhoogd tot 425.000 in dit project) en loost het gezuiverde water op de rivier de Zandleij. In 2017 is op het terrein van de rioolwaterzuivering Tilburg de energiefabriek geopend. Slib van alle rioolwaterzuiveringen van Waterschap De Dommel wordt hier verwerkt en vergist. Hierbij wordt biogas gevormd. Een warmtekrachtinstallatie wekt met dit biogas warmte en elektriciteit op. De zuivering Tilburg werkt daardoor energieneutraal en blijft er zelfs biogas over. Het overschot aan biogas wordt momenteel geleverd aan buurman Attero die het omzet naar aardgaskwaliteit. Dat wordt weer geleverd op het centrale gasnet. Waterschap De Dommel wil in 2025 helemaal energieneutraal zijn en gaat medio 2022 ook een eigen opwerkinstallatie naar groengas in gebruik nemen waarbij al het biogas kan worden omgezet in groengas dat geleverd wordt aan het centrale gasnet. De CO2 die bij het opwerken vrij komt wordt ook opgeslagen.

 

Gerelateerd nieuws

8 november 2022 | Nieuws

Grootscheepse renovatie RWZI Tilburg

Faseren, faseren en nog meer faseren. Het zuiveren van het water in de RWZI Tilburg gaat altijd door, ook tijdens komende grootscheepse renovatie waarbij de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), bestaande…

7 november 2022 | Nieuws

Renovatie en uitbreiding zuivering Zwanenburg: meer afvalwater duurzaam zuiveren

In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland voert Mobilis als voortzetting van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) - een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en…

3 maart 2022

Bezoek ons tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs!

Lees verder...
23 december 2021

‘Minder lachgas bij rioolwaterzuivering dankzij machine learning’…

Lees verder...
29 oktober 2021

Raamovereenkomst TAUW/HKV met waterschappen Noorderzijlvest en…

Lees verder...

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.