Succesvolle subsidieaanvraag voor klimaatprojecten

Tauw heeft voor drie projecten op het gebied van klimaatadaptatie een subsidiebedrag van in totaal ruim 400.000 euro binnengehaald. Het betreft projecten waarin Tauw samen met kennispartners tools en/of diensten ontwikkelt om gemeenten, waterschappen en provincies te adviseren over hoe met klimaatverandering om te gaan.

Tauw werkt hierbij samen met de kennispartners TNO, Deltares, Alterra, TuDelft en Deltasync. De omzet van Tauw binnen deze projecten bedraagt 200.000 euro.

De subsidie is verleend door Stichting Klimaat en Ruimte om de in Nederland beschikbare kennis van klimaat en adaptatiemogelijkheden te gelde te maken (valorisatie). Ook de internationale verkoop van nieuw ontwikkelde diensten en producten valt hieronder. Voorwaarde voor subsidieverlening was een financiële bijdrage van geïnteresseerde eindgebruikers.

Projecten

De subsidie wordt gebruikt om samen met klanten in projecten en casestudies aan de slag te gaan met de ontwikkeling van tools voor:

  • Drijvend bouwen
  • Hitte- en droogtestress
  • Kosten en baten van klimaatadaptatie.

Tien grote gemeenten, vier waterschappen en twee provincies doen aan de projecten mee.

Zie ook

Contactpersoon: Jeroen Kluck