TAUW helpt gemeenten biodiversiteitssubsidie effectief in te zetten

Provincie, waterschappen en gemeenten in Gelderland werken hard aan het behoud en herstel van de bijzondere Gelderse natuur en ecosystemen. Om hier een extra impuls aan te geven, stelt de provincie subsidie beschikbaar aan gemeenten waarmee ze budget kunnen aanvragen voor projecten die de biodiversiteit in de regio versterken of herstellen. Grote uitdaging is om te achterhalen met welke plannen en projecten het beste resultaat kan worden behaald. TAUW ondersteunt deze gemeenten hier van begin tot eind bij door samen de mogelijkheden te verkennen aan de hand van “de biodiversiteitscyclus”.

08 september 2021

De biodiversiteitscyclus

De biodiversiteitscyclus bestaat uit de 3 pijlers visie & beleid, beheer & inrichting en monitoring, die samen de meest effectieve weg vormen naar behoud en herstel van ecosystemen. Voor de pijler visie & beleid ontwikkelen we een biodiversiteitsplan op maat, met aandacht voor actuele en potentiële natuurwaarden, kansrijke maatregelen en kosten. Voor de pijler beheer & inrichting worden natuurdoelen vertaald naar passende maatregelen voor een natuurinclusieve inrichting van het ecologisch beheer. Dat kan gaan om de realisatie van faunavoorzieningen, natuurvriendelijke oevers of een biodiversiteitsmuur, maar ook om toepassing van andere maaibestekken en ecologische onderhoudsvormen. Het effect van de beheer- en inrichtingsmaatregelen en het behalen van de gestelde ambities kan via monitoring inzichtelijk worden gemaakt. Daartoe ontwikkelen we monitoringsplannen op maat. Vanuit de monitoringsresultaten volgen nieuwe doelstellingen, nieuwe plannen en nieuwe cycli waarmee de biodiversiteit stap voor stap verbetert.

Wilt u als gemeente effectief gebruikmaken van de biodiversiteitssubsidie? 

Door onze ruime ecologische kennis en ervaring in tal van biodiversiteitsprojecten kunnen we organisaties bij iedere stap ondersteunen. Of het nu gaat om het vastleggen van natuurambities, het stellen van kaders voor natuurinclusief werken of het monitoren van biodiversiteit, we ontwikkelen een oplossing die past bij uw vraagstuk. Meer informatie over onze ondersteuning vindt u in onze flyer

Bekijk de flyer

 

Of bekijk onze dienstverlening en projecten via de webpagina Ecologie & Biodiversiteit

 

 

Gerelateerd nieuws

23 juni 2022 | Nieuws

Bouwsector slaat handen ineen voor meer biodiversiteit met Stichting Bouwerzzz

De bouwsector wil haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het bewaren en verbeteren van de biodiversiteit rondom bouwprojecten. Om dit te stimuleren en te faciliteren, is Stichting…

16 mei 2022 | Nieuws

TAUW door Deloitte verkozen tot Best Managed Company 2021/2022

Met trots kunnen we mededelen dat TAUW door Deloitte is uitgroepen tot één van de 22 Best Managed Companies van Nederland van het jaar 2021/2022.

16 maart 2022

Arnhem bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2022

Lees verder...
9 december 2021

Vogeleilanden Lepelaarsplassen klaar voor nieuw leven

Lees verder...
10 november 2021

Zuidplas bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2021

Lees verder...

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.