Vliegtuigbommen in Waterdunen bij Breskens succesvol geruimd

De twee vliegtuigbommen die in recreatiegebied Waterdunen bij Breskens waren gevonden, zijn door de Explosieven Opruimings Dienst Defensie zonder problemen geruimd.

Het bleek te gaan om 2 vijfhonderdponders uit de Tweede Wereldoorlog en niet - zoals eerst werd gedacht - een vijfhonderdponder en een duizendponder.

Veiligheidsmaatregelen

Voor de demontage van beide bommen werd vanuit veiligheidsmaatregelen een deel van de omgeving afgezet waardoor zo’n 100 (vakantie)woningen, 260 chalets, 100 kampeerplaatsen (veelal jaarplaatsen) en een aantal (horeca)bedrijven ontruimd moesten worden.

Geluids- en trillingsmetingen

Tauw heeft tijdens het ontploffing brengen van de bommen geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd om de kracht van de explosie in beeld te brengen.

Explosievenonderzoek

De bommen zijn gevonden bij explosievenonderzoek dat is uitgevoerd voor de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Waterdunen, waar zilte natuur- en landschapsontwikkeling wordt gecombineerd met recreatie en kunstversterking. Tauw is sinds 2011 betrokken bij de realisatie van dit 250 grote natuur- en recreatiegebied en heeft samen met Expload de opsporing van explosieven voorbereid en begeleid.

Zie ook: Bomruiming in plangebied Waterdunen op 18 september

Meer informatie over onze kennis van opsporing conventionele explosieven
Meer informatie over onze kennis van geluids- en trillingsmetingen

Contact persoon: Jochem Bloemendaal