Webinar over 'PFAS en de innovatieve soil washing techniek' maakt indruk

De wetgeving rondom PFAS is continu in beweging. Dit is van invloed op bedrijven en overheidsinstanties die hier direct mee te maken hebben. Deltalinqs heeft op donderdag 18 februari 2021 een webinar over PFAS georganiseerd en heeft TAUW gevraagd hier invulling aan te geven. In dit webinar hebben we een update gegeven over de PFAS wet- en regelgeving die in transitie is en zijn we ingegaan op de nieuwste manier om PFAS-houdende grond te reinigen.

23 februari 2021

Compleet overzicht van ontwikkelingen tijdens interactieve sessie

PFAS staat sinds de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader in 2019 op de agenda van Deltalinqs. Want de strikte normen die uit voorzorg werden genomen, legde het grondverzet in Nederland volledig stil. In de Rotterdamse haven leidde dit ertoe dat bedrijven hun met PFAS-verontreinigde grond - vaak vrijgekomen bij projecten - niet bij grondverwerkers kwijt konden, maar op eigen terrein onder strikte voorwaarden moesten opslaan.

“De in dit webinar gepresenteerde reinigingstechniek kan daarin mogelijk uitkomst bieden”, vertelt Carla Jong, beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij Deltalinqs, die het webinar leidde. “Maar het dossier PFAS is breder, het gaat ook over emissies naar water en lucht. Het streven is om dit soort schadelijke stoffen, vaak geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen, zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. TAUW heeft voor onze leden in dit webinar een heel compleet overzicht van de ontwikkelingen rondom PFAS gegeven.”

Met ruim 40 deelnemers is het webinar goed bezocht. Er zijn door de deelnemers interessante vragen gesteld, waardoor het een interactieve sessie is geworden. Hier zijn wij, Deltalinqs en TAUW, erg tevreden over.

Update over de vele ontwikkelingen rondom PFAS

Omdat er op het gebied van PFAS de laatste tijd veel beleidsmatige en wetenschappelijke ontwikkelingen zijn, trapte John van Tol, senior adviseur Bodem bij TAUW, af met een update over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van PFAS en PFAS-wetgeving. Hij vertelde onder andere over de raakvlakken van PFAS met ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en de door het RIVM aangescherpte gezondheidskundige grenswaarde en de impact daarvan op bedrijven en overheden.

Ook de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe PFAS-stoffen in het milieu,  laboratoriumanalyses en saneringsmethoden werden aangestipt. John blikt terug op het webinar:
“Het is belangrijk voor bedrijven om informatie over en ervaringen met PFAS onderling te blijven delen en op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Als het bedrijfsleven de komende maanden z'n stem goed laat horen bij beleidsmakers, kan er een werkbaar definitief handelingskader PFAS volgen.”

Veel problemen met de afzet van materialen zoals grond, bouwstoffen, (afval)water, zuiveringsslib kunnen voorkomen worden als bedrijven goed inzichtelijk hebben welke (potentieel) PFAS-houdende producten worden gebruikt in de productieprocessen en het beheer van de bedrijfslocaties. Door het gebruik van deze producten zoveel mogelijk te beperken en waar nodig alleen onder gecontroleerde omstandigheden te gebruiken, kan verontreiniging van de bodem worden voorkomen.

Storten van PFAS-houdende grond niet meer nodig dankzij de soilwashing techniek

TAUW heeft samen met Milieutechniek de Vries & van de Wiel een nieuwe manier bedacht om PFAS-houdende grond op een duurzame en kostenefficiënte manier te reinigen: de soilwashing-techniek. Deze duurzame techniek zorgt ervoor dat PFAS-stoffen volledig uit de grond verdwijnen en niet hoeven te worden gestort. Tijdens het webinar hebben Jeroen Gmelig Meyling, senior projectleider van TAUW, en Jochem Bloemendaal, bodemadviseur van de Vries & van de Wiel, deze innovatieve en gezamenlijk ontwikkelde reinigingstechniek van PFAS-houdende grond nader toegelicht.

Jeroen legt uit waarom het zo belangrijk is dat dit soort ontwikkelingen blijven plaatsvinden: “Wij hebben de missie om het afvalprobleem aan te pakken en het storten van verontreinigde grond tot een minimum te beperken. We werken toe naar een volledig circulaire en duurzame economie.“

Met het hybride soilwashing process geven we heel concreet invulling aan deze missie. De schadelijke PFAS-en worden definitief verwijderd uit het milieu”, vult Jochem aan.

Meer over soil washing  

 

Webinar bekijken


 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.