Zuidplas bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2021

Gemeente Zuidplas is gekozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De prijs werd uitgereikt vanuit Nederland Zoemt en is in ontvangst genomen door wethouder Jan Willem Schuurman. TAUW feliciteert Zuidplas met hun inzet om van de gemeente een bijvriendelijke en biodiverse omgeving te maken voor wilde bijen.

10 november 2021

Zuidplas zoemt!

In de gemeente Zuidplas worden de bermen bijvriendelijk beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben. Op veel plekken wordt gefaseerd gemaaid en blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo krijgen insecten de tijd om te verkassen. De jury van Nederland Zoemt is ook erg te spreken over de samenwerking van de gemeente met tal van partijen. Zo wordt in Zuidplas samengewerkt met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en bewoners om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

“Ik ben blij dat onze inspanningen zijn vruchten hebben afgeworpen,” zegt wethouder Jan Willem Schuurman. “Onze inspanningen om in onze gemeente het groen meer bijvriendelijk en biodivers in te richten, is een succes gebleken. Deze prijs is een mooie bezegeling en we blijven ons uiteraard inzetten voor nog meer biodiversiteit in onze gemeente. Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat dit beleid door iedereen, zowel inwoners, ambtelijk, bestuurlijk en de raad gedragen wordt. Ook de motie die in 2019 is aangenomen om onze gemeente bijvriendelijker en biodiverser te maken, heeft bijgedragen aan het succes. Ik ben ongelooflijk trots en ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt.”


Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van onze groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.


Zuidplas nog bijvriendelijker

Op vrijdag 5 november, Natuurwerkdag, heeft wethouder Schuurman in Zevenhuizen de prijs in ontvangst genomen. De gemeente krijgt een insectenhotel, 50m2 bloembollen, 50m2 bijvriendelijke planten en 16 uur aan ecologisch advies van TAUW cadeau. De bollen en planten gaan meteen de grond in: basisschoolleerlingen, betrokkenen en buurtbewoners gaan direct na de uitreiking aan de slag.


Extra beloning voor de gemeente namens TAUW

TAUW helpt publieke organisaties, bedrijven en bedrijvenparken natuurinclusief te denken door kansen voor biodiversiteitherstel in hun regio in beeld te brengen en om te zetten in heldere ambities. Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Als sponsor van IVN Natuureducatie en de campagne Nederland Zoemt, willen we de gemeente Zuidplas graag helpen bij hun missie: de gemeente zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij als extra beloning de ecologische adviesuren beschikbaar gesteld.

Frank Aarts, teammanager ecologie en biodiversiteit van TAUW, vertelt: “Heel leuk om afgelopen vrijdag bij de uitreiking te zijn in de gemeente Zuidplas. En nog leuker om daar de basisschoolleerlingen actief te zien bijdragen aan het planten van bijvriendelijke gewassen. Om biodiversiteitsherstel ook in de toekomst hoog op de agenda te krijgen en te houden, is het namelijk essentieel om daar nu al de jongere generatie bij te betrekken.”

TAUW & IVN

Sinds 2014 is TAUW sponsorpartner van IVN. Elk jaar stellen we 20.000 euro ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Eén van de programma’s waar onze sponsorbijdrage voor wordt ingezet is ‘Nederland Zoemt’, een landelijk actieprogramma voor de wilde bij georganiseerd door IVN en Natuur & Milieu.


<Fotografie: TekstUeel – communicatie, Waddinxveen>

 

Meer over biodiversiteit 

 

Gerelateerd nieuws

13 maart 2023 | Nieuws

Gouda bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven…

26 oktober 2022 | Nieuws

TAUW draagt bij aan groene bedrijventerreinen dankzij miljoenenimpuls

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen…

23 juni 2022

Bouwsector slaat handen ineen voor meer biodiversiteit met Stichting…

Lees verder...
16 mei 2022

TAUW door Deloitte verkozen tot Best Managed Company 2021/2022

Lees verder...
16 maart 2022

Arnhem bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2022

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.