De eerste wetswijziging is ingegaan op 1 januari 2017 en heeft de maximale concentratie asbestvezels waaraan je mag worden blootgesteld tijdens werken met asbest naar beneden is bijgesteld. Vanaf 1 maart 2017 treedt het nieuwe certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC-540) en asbestverwijdering (SC-530) in werking. 

Verlaging concentratie asbestvezels

De maximale concentratie is vanaf 1 januari 2017 aangepast in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De grenswaarde voor asbestamfibolen is verlaagd en gelijktijdig is de risicoklasse-indeling voor de verwijdering van asbest aangepast. De grenswaarden zijn de maximale concentraties asbestvezels waar mensen tijdens hun werk aan mogen worden blootgesteld. De grenswaarden worden uitgedrukt in het aantal asbestvezels per kubieke meter lucht (asbestvezels/m³) waar iemand gedurende een periode van acht uur mee in aanraking mag komen. De gezondheid van mensen die werken met asbest wordt hierdoor beter beschermd. 

Vervanging risicoklassen

De grenswaarde voor chrysotiel asbest is in al 2014 verlaagd. Dit betekent dat voor beide soorten asbestvezels nu dezelfde grenswaarde van toepassing is, namelijk 2.000 asbestvezels/m³. De risicoklassen bepalen de uiteindelijke saneringsmethoden voor de verwijdering van de asbesthoudende materialen. Risicoklassen 1, 2 en 3 zijn vervangen door risicoklassen 1, 2 en 2A. Dat betekent dat bepaalde saneringshandelingen die voorheen in risicoklasse 1 vielen, nu in risicoklasse 1, 2 of 2A kunnen vallen. Ook zijn er saneringshandelingen die voorheen in risicoklasse 2 of 3 vielen en die nu in risicoklasse 1, 2 of 2A kunnen vallen.

Inlegvel inventarisatierapporten
Inventarisatierapporten die als basis dienen voor asbest sloop en/of renovatie, opgesteld voor 1 januari 2017 en niet ouder dan 3 jaren, moeten worden voorzien van een inlegvel ten behoeve van de indeling in de risicoklasse én - indien van toepassing - een nieuwe SMA-rt uitdraai. De Inspectie SZW zal hier op handhaven. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk het noodzakelijke inlegvel op te laten stellen. 

Nieuw certificatieschema asbestinventarisatie

Vanaf 1 maart 2017 treedt een nieuw certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC-540) en asbestverwijdering (SC-530) in werking. De certificatieschema’s voor asbestinventarisatie (SC-540) en verwijdering (SC-530) zijn aangepast en samengevoegd tot één nieuw schema en treden per 1 maart 2017 in werking. Het gaat om de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27 (Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering).

Doelgericht onderzoek

De asbestinventarisatie is straks meer gericht op de specifieke vraag naar doelgericht onderzoek gebaseerd op de voorgenomen (sloop/renovatie) werkzaamheden. Het onderscheid tussen een volledige of onvolledige asbestinventarisatie type A en B of onderzoek per bouwkundige eenheid vervalt hiermee. Hierbij is het van groot belang om vooraf goed af te stemmen wat de plannen zijn en de doelstelling is.

Verplicht gebruik LAVS

Daarnaast is vanaf 1 maart het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht. Het LAVS is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering: van inventarisatie tot en met de stort van het asbest.

Gevolgen voor uw asbestbeleid 

Er is een grote kans dat deze wetswijzigingen gevolgen voor u hebben op uw asbestbeleid. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de veranderende wetgeving en kunnen indien gewenst het traject voor u uit handen nemen. 

Vermoedt u asbest in uw gebouw of in de grond en wilt u weten hoe dit op een veilige manier te verwijderen? Begint u aan de renovatie van een (bedrijfs-)pand of wilt u uw medewerkers voorbereiden op de eventuele vondst van asbest? Wij bieden service in de volledige keten op het gebied van asbest: van onderzoek en inventarisatie tot begeleiding, toezicht en directievoering bij sanering en het opstellen van asbestbeheerplannen.

Stel uw vraag over de asbest wet- en regelgeving

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst