Maatregelen nemen tegen asbest

Het inventariseren, beheersen of saneren van asbest komt aan de orde wanneer de volgende handelingen worden verricht bij gebouwen en objecten van vóór 1994: 

  • Bij het sloopwerkzaamheden 
  • Bij verbouwing en renovatie 
  • Bij beheer en onderhoud gerelateerde werkzaamheden
  • Bij eigendomstransacties

 

Als gevolg van de coronacrisis worden veel gebouwen momenteel minimaal gebruikt of staan zelfs helemaal leeg. Was u toch al van plan om te verbouwen, renoveren of slopen? Dan is dit het goede moment om een asbestinventarisatie uit te voeren.

Asbestinventarisatie aanvragen

 

Wet- en regelgeving omtrent asbest

Wanneer u als organisatie te maken krijgt met asbest, krijgt u onvermijdelijk ook te maken met de wet- en regelgeving rondom asbest. Een belangrijk aspect hiervan zijn de arbeidsomstandigheden voor u, uw werknemers en de invloed die asbest heeft op de leefomgeving.

Zorg er daarom voor dat u als beheerder altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen rondom asbest wet- en regelgeving.

Lees meer over de asbest wet- en regelgeving

 

 

De asbestchecklist van TAUW

Onze opdrachtgevers werken aan vraagstukken uit het gehele proces rondom asbest. Van inventarisatie tot beleidsontwikkeling tot het begeleiden en aansturen van saneringsprojecten. 

Om zicht te krijgen op de maatregelen die passen bij de vraagstukken van uw organisatie heeft TAUW een interactieve asbestchecklist ontwikkeld. Door de stappen van deze checklist te volgen, wordt duidelijk hoe u uw asbestvraagstuk op de juiste manier kunt aanpakken. Download onderstaand de interactieve asbestchecklist in .pdf of maak gebruik van de mobiele versie. 

Download de checklist (.pdf)   Ga naar de mobiele versie

 

 

Bekijk onze dienstverlening voor asbest 

Asbestinventarisatie

Beschadiging van asbest kan leiden tot een asbestverontreiniging, waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. TAUW is een onafhankelijk gecertificeerd onderzoeksbureau, dat u helpt met asbestinventarisaties en ondersteuning bij de sanering van asbest.

Lees meer

 

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is een toxische stof met kankerverwekkende eigenschappen die veel werd gebruikt in conserveringsmiddelen. Het bewerken van Chroom-6 houdende materialen kan grote risico’s voor de gezondheid veroorzaken. De specialisten van TAUW detecteren en onderzoeken Chroom-6 lagen en adviseren opdrachtgevers over veilige omgang.

Lees meer

 

Risicobeoordeling 

Tijdens een asbestinventarisatie kan naar voren komen dat er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico aan asbest. In dat geval is het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek of een risicobeoordelingsonderzoek - volgens de NEN2991:2015 - noodzakelijk.

Lees meer

 

Asbestbeheersplannen

Is er asbest in uw gebouw ontdekt, maar gaat u niet verbouwen of slopen en levert het aanwezige asbest geen blootstellingsrisico’s op? Dan is het niet altijd nodig om het asbest te (laten) saneren. Wel behoort de eigenaar in dat geval passende maatregelen te nemen. Dit alles wordt verwerkt in een asbestbeheersplan (ABP). De adviseurs van TAUW ondersteunen opdrachtgevers bij het opstellen van dit document. 

Lees meer

 

Asbestsanering | Planvorming & begeleiding

Wanneer de aanwezigheid van asbest in gebouwen of objecten niet kan worden beheerst, en er sprake is van een blootstellingsrisico’s, dient het aanwezige asbest verwijderd te worden (saneren). TAUW begeleidt saneringstrajecten voor zowel overheidsinstanties als (industriële) bedrijven.

Lees meer

 

Asbest gerelateerd nieuws

22 november 2020 | Nieuws

TAUW adviseert Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Vanuit een raamovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf adviseert TAUW de vastgoedbeheerder van de overheid op het gebied van asbest voor haar gehele portefeuille. Inmiddels heeft TAUW vele objecten op…

22 oktober 2019 | Nieuws

Nieuwe versnellingsaanpak sanering asbestdaken naar Tweede Kamer

Op 14 oktober 2019 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken. De aanpak wordt breed gedragen en bestaat…

23 mei 2019

Tauw helpt de gemeente Ede bij aanpak asbest

Lees verder...
30 oktober 2018

Tauw helpt Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Lees verder...
2 november 2017

TRIMS voor asbest: veilig en efficiënt beheer van asbest in gebouwen

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van asbest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, zij staan u graag te woord.