De diensten van Tauw op het gebied van asbest

 • Asbestinventarisatie
 • Blootstellingsonderzoek en bepalen van blootstellingsrisico’s
 • Plan van aanpak asbestsanering
 • Sloopbestek en kostenraming voor sanering/sloop
 • Directievoering en toezicht bij sloop/asbestsaneringsprojecten
 • Ondersteuning en begeleiding bij vergunningentrajecten
 • Asbestbeheerplannen en monitoring
 • Communicatieadvies
 • Preventie in de vorm van voorlichting of cursus
 • Arboveiligheid
 • Asbest in grond onderzoek

 


Begeleiding in het gehele proces: van inventarisatie tot advies

Vermoedt u asbest in uw gebouw, object, erfverharding of in de bodem? De adviseurs van Tauw komen graag samen met u tot een pragmatische en veilige oplossing. Wij bieden ondersteuning in het volledige proces. De eerste belangrijke stap in dat proces is efficiënt en nauwgezet asbestonderzoek, variërend van een quick scan tot besmettingsonderzoek conform NEN 2991.

Het type asbestinventarisatie wordt in goed overleg met de opdrachtgever gekozen. Vervolgens stemmen we de inventarisatie af op de vraag zoals vastgoedtransactie, sloop en beheer- en exploitatiemodellen. Naast deze werkzaamheden stelt Tauw duurzame saneringsplannen en kostenramingen op.

Tijdens asbestsanering begeleiden we de gehele voorbereiding. Daarnaast zorgen we voor toezicht en directievoering tijdens het saneringsproject.

Op de hoogte van de asbest wet & regelgeving

Onze asbestexperts zijn goed op de hoogte van nieuwe inzichten en vigerende wet- en regelgeving op gebied van asbest. Binnen dat kader zoeken we actief naar innovatieve oplossingen en producten.  

Asbest advies op maat

Asbestadvies is in veel gevallen maatwerk. Dat maatwerkadvies krijgen onze opdrachtgevers vanzelfsprekend ook. Dat betekent dat we (waar het kan en moet) verder kijken dan alleen asbest. Daarvoor maken we gebruik van de brede internationale expertise binnen Tauw. Vragen die wij voorzien van een passend advies, zijn:

 • Hoe zorgt een ondernemer ervoor dat derden veilig (onderhouds)werkzaamheden kunnen uitvoeren ondanks een asbestdak?
 • Wat betekent de aanwezigheid van asbest voor de waarde van vastgoed?
 • Vormt de natuur een belemmering bij sloopwerkzaamheden en asbestsanering?
 • Zorgt erosie van de asbestdaken voor bodemverontreiniging?
 • Asbest in de bodem! Wat nu?

 

Gerelateerde asbest diensten

Tauw helpt Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Tauw heeft onlangs met Rijksvastgoedbedrijf een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van asbestadviesdiensten.

Kunnen wij u helpen op het gebied van asbest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, zij staan u graag te woord.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst