Wanneer maatregelen nemen tegen asbest?

Beheerd u een gebouw of object van vóór 1994? En gaat u één van de volgende handelingen verrichten? Dan bent u verplicht om te inventariseren of er asbest aanwezig is, welke risico's dit met zich mee brengt en welke maatregelen u moet treffen. 

  • Sloopwerkzaamheden 
  • Verbouwing en renovatie 
  • Beheer en onderhoud gerelateerde werkzaamheden
  • Eigendomstransacties
  • Werkzaamheden aan de riolering

Asbest wet- en regelgeving

Wanneer u te maken krijgt met asbest, krijgt u onvermijdelijk ook te maken met de wet- en regelgeving rondom asbest. Een belangrijk aspect hiervan zijn de arbeidsomstandigheden voor u of uw werknemers en de invloed die asbest heeft op de leefomgeving.

Zorg er daarom voor dat u als beheerder altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen rondom asbest wet- en regelgeving.

Lees meer

 

De asbestchecklist van TAUW

Om zicht te krijgen op de maatregelen die passen bij de vraagstukken van uw organisatie heeft TAUW een interactieve asbestchecklist ontwikkeld. Door de stappen van deze checklist te volgen, wordt duidelijk hoe u uw asbestvraagstuk op de juiste manier kunt aanpakken. 

Ga naar de checklist

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van Asbest

Asbestinventarisatie

Beschadiging van asbest kan leiden tot een asbestverontreiniging, waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. Tauw is een onafhankelijk gecertificeerd onderzoeksbureau, dat bedrijven, objectbeheerders en overheidsinstanties helpt met asbestinventarisaties.

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is een toxische stof met kankerverwekkende eigenschappen die veel werd gebruikt in conserveringsmiddelen. Het bewerken van Chroom-6 houdende materialen kan grote risico’s voor de gezondheid veroorzaken. De specialisten van TAUW detecteren en onderzoeken Chroom-6 lagen en adviseren opdrachtgevers over veilige omgang.

Lees meer

Risicobeoordeling 

Tijdens een asbestinventarisatie kan naar voren komen dat er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico aan asbest. In dat geval is het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek of een risicobeoordelingsonderzoek - volgens de NEN2991:2015 - noodzakelijk.

Lees meer

Asbestbeheersplannen

Is er asbest in uw gebouw ontdekt, maar gaat u niet verbouwen of slopen en levert het aanwezige asbest geen blootstellingsrisico’s op? Dan is het niet altijd nodig om het asbest te (laten) saneren. Wel behoort de eigenaar in dat geval passende maatregelen te nemen. Dit alles wordt verwerkt in een asbestbeheersplan (ABP). De adviseurs van TAUW ondersteunen opdrachtgevers bij het opstellen van dit document. 

Lees meer

Asbestsanering | Planvorming & begeleiding

Wanneer de aanwezigheid van asbest in gebouwen of objecten niet kan worden beheerst, en er sprake is van een blootstellingsrisico’s, dient het aanwezige asbest verwijderd te worden (saneren). TAUW begeleidt saneringstrajecten voor zowel overheidsinstanties als (industriële) bedrijven.

Lees meer

 

Projecten

Bekijk ook onze projecten

Actueel

26 mei 2022 | Nieuws

Sanering asbesthoudende voegenkit in riolering vanaf nu mogelijk onder voorwaarden risicoklasse 1 (SMA-rt)

Eind april (2022) werd bekend dat de aanvraag vanuit RIONED - voor het veilig verwijderen van asbesthoudende kit in de riolering onder een lagere risicoklasse (SMA-rt 1) - is goedgekeurd. Deze werkzaamheden…

22 november 2020 | Nieuws

TAUW adviseert Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Vanuit een raamovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf adviseert TAUW de vastgoedbeheerder van de overheid op het gebied van asbest voor haar gehele portefeuille. Inmiddels heeft TAUW vele objecten op…

22 oktober 2019

Nieuwe versnellingsaanpak sanering asbestdaken naar Tweede Kamer

Lees verder...
23 mei 2019

Tauw helpt de gemeente Ede bij aanpak asbest

Lees verder...
30 oktober 2018

TAUW helpt Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van asbest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, zij staan u graag te woord. (NB Wij nemen geen aanvragen van particulieren in behandeling).